BørneIntra v2.19

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Opslagstavle

Dato   
   
  • Takster for 2019

    I dette opslag kan du se taksterne for forældrebetalingen i 2019. Du får også information om bl.a. søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.
    Klik her og læs informationen 

    21-11-2018 - 15-02-2019