BørneIntra v2.19

Bestyrelse: Dagtilbudsområde Maribo/Rødby

Ditte Malling Helsted
Ditte Malling Helsted

Formand, Vandloppen

Jakob Schultz Petersen
Jakob Schultz Petersen

Forælder, Rydsmarken

Sisse Munch Hansen
Sisse Munch Hansen

Forælder, Skovtrolden

Næstformand for forældrerådet i Skovtrolden.

Lone Pia Kjærgaard
Lone Pia Kjærgaard

Personale, Børnebakken