BørneIntra v2.19.1

Holeby Landsbyordning

dagtilbudsfoto.

 

Et unikt tilbud til børn.

 

 

Overordnet er Myretuen en kommunal institution i Lolland Kommune.

 

Hvor trivsel og anerkendelse står i højsædet.

 

Hvor vi går ind for en mangfoldig og ren natur.

 

Hvor vi passer på naturen.         

                              

 Hvor 90 - 95% af alle de fødevarer børnene får i løbet af dagen er økologiske.

 

Hvor de materialer børnene bruger i hverdagen er miljømærkede og godkendte.

 

Børnene bliver tilbudt svømning, musik, førstehjælpskursus, koloni og en masse andre aktiviteter.

 

I Myretuen prioriterer vi udelivet højt. Vi har en stor dejlig legeplads med mange muligheder, hvor en stor del af vores aktiviteter foregår. 

 

Myretuen ligger i et stort parkområde med mange tur muligheder.

 

Skovbørnehaven ligger 8 km. fra Myretuen i dejlige omgivelser ved Søholt gods.

 

Her færdes børnene i den omliggende natur hele dagen og har alle deres aktiviteter udendørs i et tæt miljø, og den lille gruppe giver ejerskab.

 

De kommende skolebørn har lokale på skolen, dette er med til at lette overgangen fra børnehave til skole.