BørneIntra v2.19

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Se hvad vi kan tilbyde dig

Skiftende billeder

 

Lolland er opdelt i to pasningsdistrikter (vest og øst), og begge indeholder både dagpleje og daginstitutioner.

 

Klik her og gå til informationerne om dagtilbud på www.lolland.dk.

Seneste nyhed...

Høring af forslag til ny struktur på Skole og Dagtilbud

Byrådet traf i går beslutning om at sende forslaget til ny skole- og dagtilbudsstruktur i høring - forslaget er således ikke vedtaget endnu.

www.lolland.dk findes nu alt materiale fra den politiske proces samt oplysninger omkring, hvordan der afgives høringssvar.

Materialet kan tilgås fra hjemmesidens forside eller direkte her https://www.lolland.dk/Om-kommunen/BorgerInfo/Aktuel-information/Nyheder/Hoering-indtil-23--maj.aspx?Action=1&PID=29

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag