BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområde Maribo/Rødby

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Information om midlertidig gæstestue i Skovtrolden

   

  Kære forældre til børn i dagplejen i Maribo

   

  Der er behov for grundigere information om den midlertidige gæstestue i Skovtrolden.

   

  Da vi, på grund af fravær i dagplejen i Maribo, er udfordret på ledige gæstepladser, har vi oprettet en midlertidig gæstestue i Skovtrolden. Vi har valgt at placere gæstestuen i Skovtrolden, da det er den bedste løsning i forhold til at kunne sætte medarbejdere på i den fulde åbningstid, så vi kan sikre børnenes tryghed med faste voksne.

   

  Gæstestuen kan rumme 8 børn, og det vil som udgangspunkt være de samme medarbejdere, der varetager pasningen af børnene i institutionens åbningstid. Antallet af børn vil naturligvis variere efter pasningsbehov. Der vil til 8 børn være min. 2 medarbejdere der sørger for pasningen af børnene.

   

  Jeres børn vil få mad i gæstestuen. De betingelser der er i forhold til mad mm. i dagplejen gælder også for gæstestuen.

  Jeres faste dagplejer sørger for at videregive de samme oplysninger til gæstestuen, som videregives til gæstedagplejer, når der er behov for gæstepasning.

   

  Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe gæstestuen vil eksistere.

   

  Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at give Jeres børn de bedste rammer i gæstestuen, så længe den eksisterer.

   

  Hvis I har behov for at se de omgivelser, Jeres børn skal benytte i Skovtrolden, kan I kontakte Skovtroldens daglige leder Karina Loft Holz fra den 28. februar, Karina har ferie lige nu. Karina kan svare på de spørgsmål I har og kan vise Jer gæstestuen.

   

  Skulle I have spørgsmål er i velkomne til at kontakte den daglige leder i den institution, Jeres dagpleje hører under.

   

  Venlig hilsen

  Pernille Petersen

  Områdeleder

  19-02-2020