BørneIntra v2.19.1

Skovtrolden

Blæsenborg Allé 10A4930 Maribo

Tlf.: 54 67 74 10

Velkommen til Skovtrolden i Maribo

Skiftende billeder

Velkommen til Skovtrolden

 

Et unikt dagtilbud til dit unikke barn

 

Kom og bliv en del af vores fantastiske dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, hvor du vil blive mødt af engagerede voksne og glade  børn, der skaber baggrund for en beriget hverdag for alle!

 

Skovtrolden er et integreret dagtilbud, der på almensiden består af 2 vuggestue grupper med ialt 20 børn og 3 børnehavegrupper med plads til 72 børn. Der er endvidere tilknyttet 5 dagplejere (se personaleoversigt her på hjemmesiden), der 2 gange om ugen benytter legestuefaciliteter her i huset.

Der ud over har vi en integreret gruppe med plads til max. 8 børn med behov for et specialpædagogisk tilbud.

 

Vi arbejder fortløbende på at skabe og udvikle læringsrige børnemiljøer, såvel indendørs i vore dejlige, lyse og relativt nybyggede lokaler, som udendørs hvor Lollands pragtfulde natur byder sig til.

 

Vores pædagogiske praksis tager afsæt i moderne didaktiske metoder i henhold til dagtilbudslovgivningen og forskningsbaseret moderne viden indenfor området.

Det betyder, at vi lægger høj vægt på at ”fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv”.

 

Vigtige pejlemærker for arbejdet er en reflekterende praksis samt målrettet og systematisk planlægning af aktiviteter i små aldersopdelte grupper, hvor nærvær, anerkendelse og inklusion er vigtige værdier.

 

Og ikke mindst indbyder vi til et tæt forældresamarbejde, så vi sammen kan understøtte barnet bedst muligt!

 

Skovtrolden er beliggende i et attraktivt og børnerigt boligkvarter med helt fantastiske muligheder for naturoplevelser, samtidig med at bylivet og kulturelle oplevelser er let tilgængelige.

 

Vi er en del af Skole- og Dagtilbud Distrikt Øst i Lolland kommune, og vores fysiske placering i tæt forbindelse med den lokale skole og SFO danner en hel unik baggrund for et frugtbart samarbejde enhederne imellem. Et samarbejde der skaber flow i barnets liv, fra det starter i dagpleje eller vuggestue, fortsætter i børnehaven, og indtil det har afsluttet 6 klasse – alt sammen på samme kendte matrikel.

 

Seneste nyhed...

Jule hilsen

Julehilsen med info ang "den styrkede læreplan"

 

20.12.19

 

Julebrev fra Skovtrolden

 

Nu er tiden kommet til juleferie, og dermed vil vi ønske alle børn og forældre rigtig glædelig Jul, samt et lykkebringende Nytår.

 Siden 2004 har alle dagtilbud arbejdet med børns læring, med udgangspunkt i pædagogiske læreplaner, hvor der skulle opstilles mål for børns læring inden for 6 fastsatte læreplanstemaer, hvilket var den overordnet ramme.

De enkelte dagtilbud har inden for den ramme, selv kunne vælge, hvordan der skulle arbejdes med læreplaner. Her i Skovtrolden valgte man at arbejde efter Fremtiden dagtilbud, hvor de pædagogiske aktiviteter blev planlagt ud fra læreplans temaér.

 I 2018 kom der en ny dagtilbudslov, og derved vedtaget nye regler omkring pædagogiske læreplaner i dagtilbud, som herefter hedder

”Den styrkede læreplan”

Som skal være implementeret i dagtilbud i 2020.

I den nye dagtilbudslov står der:

”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.”

 

Fra januar 2020 vil I opleve en ændring i vores pædagogiske retning, da der ikke længere bliver arbejdet efter ”fremtidens dagtilbud”, men der vil blive planlagt pædagogiske aktiviteter, der tilgodeser læring i leg, det enkelte barn, børnefællesskabet, samt planlægge ud fra børnenes nysgerrighed og interesser.

Derudover vil der være fokus på hvordan der etableres pædagogiske læringsmiljøer, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, børneinitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, samt hverdags rutiner, der giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og blive dannet som et robust menneske.

Det pædagogiske lærings miljø vil blive tilrettelagt, så det inddrager børns perspektiver og muligheder for deltagelse, børnefælleskaber, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Dette betyder i praksis, at børnene stuevis deles i mindre grupper, hvor der er vil være forskellige aktiviteter med fokus på leg og læring, samt inddragelse af børneperspektivet. I alle aktiviteter vil der være et fokus på børns relationer, samt den sproglige udvikling.

Det betyder også, at Jeres børn ikke vil have så mange skift af voksne, men vil være sammen med de voksne der er på deres stue.

Jeg vil skrive nyhedsbreve til Jer en gang om måned, således at I hele tiden kan følge med i Jeres børns daglig dag i Skovtrolden.  Derudover er I altid velkommen til at skrive, ringe eller bare stikke hovedet ind på kontoret, hvis I har spørgsmål eller undre Jer over noget.

Min mail er karho@lolland.dk – tlf: 2342 0874.

 

 

Glædelig Jul til alle.

 

Mange julehilsner fra

Alle medarbejdere og Karina.

 

 

 

 

Opslagstavle...

 •  

  Vi har idag haft besøg af to (meget tålmodige) politibetjente. Nogle af børnene fik lov, til at sidde i politibilen mens andre fik lov at snakke i højtaleren. Børnene nød det. 

  13-02-2020
 •  

  Navn på madkasser og i tøjet.

   

  Hej alle

  Vi vil gerne opfordre alle til at tjekke op på garderober og sætte navn i alt overtøj, gerne i begge vanter også. 

  Pt beder vi om at garderoben indeholder: flyverdragt, hue, vanter/luffer (vandtætte), regntøj, gummistøvler OG vinterstøvler. Hvis gummistøvlerne er forede, er det fint. 

  Madkasserne skal der være navn på, også hvis man har flere end én med.

  På forhånd tak.

  05-02-2020