BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Se hvad vi kan tilbyde dig

Skiftende billeder


Læs om Lolland Kommunes dagtilbud og skoler på denne hjemmeside: www.lollandskoleogdagtilbud.dk


du kan også ...

Klik her og gå til informationerne om dagtilbud på www.lolland.dk.

Seneste nyhed...

Nu kommer Aula Dagtilbud

Kære forældre

 

Den 25. januar bliver der åbnet for forældreadgangen til Aula  dagtilbud.  Aula skal erstatte BørneIntra, som dog vil kunne bruges en kort periode endnu. Sørg derfor for at hente de billeder, I måtte ønske, fra BørneIntra, inden det lukker. Jeres daginstitution vil senere informere jer om, hvornår I kun kan bruge Aula.

 

Her er tre vejledninger, som kan hjælpe godt på vej med Aula:

Uni-login vejledning til forældre

Folder til forældre

Forældrepjece

 

Hver institution har en superbruger, du kan spørge om hjælp, hvis det skulle drille. Superbrugerne og andre har brugt tid på at få gjort Aula klar til brug. Det har været i en periode, hvor covid-19 også har fyldt meget og har sat sit præg på hverdagen, så vi beder om tålmodighed, hvis der skulle være et eller andet, som ikke lige "spiller" de første dage.

 

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med jer - nu via Aula.

 

Opslagstavle...

 •  

  Forældrebetaling 2021

   

  Vedlagt finder du information om takster for forældrebetaling i 2021, søskendetilskud og økonomisk friplads m.v.

  Klik her og læs orienteringen.

  25-11-2020