Skovtroldens værdigrundlag

Dagtilbudsloven

 

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.

 

For at kunne efterleve, hvad loven siger, arbejder vi i Skovtrolden ud fra følgende værdier:

 

Nærvær, er for os, hele fundamentet for at have et godt ”børnehaveliv”. Samtidig er det med til at skabe de bedste betingelser for trivsel og udvikling hos det enkelte individ.

 

Derfor

 

Tillid, er med til at understøtte den alsidige udvikling og barnets selvværd. Samtidig er den med til, at opnå forståelse for forskelligheder og følelsen af at være ”unik”, som vi mener, at alle børn i Skovtrolden skal føle sig.

 

Derfor…

 

Faglighed, er med til at skabe de optimale forudsætninger for børns udvikling. Den er med til at sætte rammerne for den pædagogiske praksis, som er en kontinuerlig proces.

 

Derfor…

 

Frihed under ansvar, er for os med til at give alle nye muligheder for at udvikle sig. Samtidig understøtter det selvværdet og troen på at kunne ”flytte” bjerge.

 

Derfor…

 

Humor, skaber glæde, energi og velvære for alle og giver de bedste betingelser for en god dag. Humor skal være en vigtig del af hverdagen og bruges med kærlig omhu.

 

Derfor…

 

Afslutningsvis mener vi, at glæde og en positiv indstilling i hverdagen, er et ”must” for at alle både børn, forældre og personale kan trives i Skovtrolden.

 

Derfor…

Vælg din indstilling inden du går ind af døren, det smitter af på dem, på den anden siden af døren