Vi er i Mælkebøtten enige om, at det pædagogiske arbejde udføres på grundlag af følgende værdier:

 

Engagement - Nærvær - Rummelighed

 

Engagement:

Når vi voksne er engageret i det daglige arbejde med børnene, vil det smitte af på børnene. Engagementet vil føres videre på en måde, så børnene får en naturlig interesse for den pågældende aktivitet. Der vil automatisk ske en læring.

 

Nærvær:

For at der sker en udvikling/læring, skal børnenes selv værd styrkes. Børn har brug for en nær relation til en voksen. Her har nærværet med en voksen betydning. Barnet skal føle sig set og forstået gennem en tæt relation med en voksen.

 

Rummelighed:

Vi skal være en institution, der er kendetegnet ved rummelighed. Vi skal kunne rumme alle børn. Nogle børn kan have svært ved at begå sig under gældende normer og værdier. Det er herved en udfordring for personalet at forstå disse børns problemer og handle over for disse børn på en måde, så de føler sig forstået og anerkendt, samtidig med at de får udstukket nogle rammer, de kan udfolde sig under, så alle parter kan trives.