BørneIntra v2.17

Opslagstavle

Dato   
   
 •  

  Kære forældre

  Husk at vi har Stor Legedag i hallen i dag tirsdag fra kl. 9-12.

  Alle børn i Børnebakken deltager både dagpleje, vuggestue og børnehave.

  Hilsen Pia

   

  20-03-2018 - 21-03-2018
 • Kære Forældre

   

  Ny information vedr. Lolland kommunes skærpede retningslinjer for børn og unges svømmeundervisning og vandaktiviteter. Udarbejdelsen er sket på baggrund af den tragiske drukne ulykke i Rødby svømmehal i 2017.

   

  Jf. retningslinjerne kan vi ikke længere tilbyde svømmehalsbesøg for vuggestue- og dagplejebørn.

   

  Børnebakken kan fortsat tilbyde svømmehalsbesøg for børnehavebørnene. Dog under skærpede omstændigheder.

  Vi skal være en fast eller kontraktansat voksen pr. 5 børn. Dette kan til tider ved sygdom eller andet betyde aflyste svømmehalsbesøg, da der også skal være personaleressourcer til tilbageblevne børn i institutionen.

  Der bliver fortsat tilkøbt uddannede livreddere, som er ved bassinet, samt faste sikkerhedsmæssige procedure for ophold v. afklædning, brusebad, sauna, iklædning af svømmeveste og luffer, ophold i lille og stort bassin, og hvor de voksne opholder sig ved bassinerne under aktivitet.

  Vi vil så vidt muligt prioritere svømmehalsbesøgene, da det styrker børnenes sundhed, trivsel og udvikling, når der arbejdes pædagogisk med krop og bevægelse.

   

  Med venlig hilsen

  Pia Ulrich Jensen, Leder

   

   

  10-01-2018 - 31-03-2018