BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Opslagstavle

Dato   
   
  • KMD meddeler, at der på grund af serverarbejde vil være lukket for al adgang til KMD BørneIntra i morgen aften, den 20. oktober 2020 i tidsrummet 19.00-23.00.

    19-10-2020 - 20-10-2020