BørneIntra v2.19

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Opslagstavle

Dato   
   
  • Kære forældre eller personaler


    Kender du en familie som overvejer at flytte til området og som gerne vil vide mere om de folkeskoler og offentlige dagtilbud der er i kommunen? Eller måske kender du nogen som allerede bor her, som skal tage stilling til hvilket dagtilbud eller skole deres barn skal gå i?


    Så er der hjælp at hente på denne nye hjemmeside: www.lollandskoleogdagtilbud.dk


    Spred meget gerne nyheden ...

    29-08-2019 - 30-11-2019