BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Opslagstavle

Dato   
   
  • Forældrebetaling 2021

     

    Vedlagt finder du information om takster for forældrebetaling i 2021, søskendetilskud og økonomisk friplads m.v.

    Klik her og læs orienteringen.

    25-11-2020 - 31-01-2021