BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Opslagstavle

Dato   
   
  • Forældrebetaling 2020

     

    Vedlagt finder du information om takster for forældrebetaling i 2020, søskendetilskud og økonomisk friplads m.v.

    Klik her og læs orienteringen.

    19-11-2019 - 31-01-2020