BørneIntra v2.19

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Opslagstavle

Dato   
   
 • Skoleindskrivning til 0. klasse

  Dit barn bliver et skolebarn i 2019, hvis det er født i 2013.

  Børn, der fylder 6 år i 2019, skal indskrives i 0.klasse med skolestart august 2019.
  Børn født i perioden 1. januar til 30. september 2014 kan indskrives i 0.klasse med skolestart august 2019, hvis det vurderes, at barnet er parat til at starte i skole. 

   

  Hvordan indskriver du dit barn?

  Indskrivningen foregår elektronisk. Det betyder, at du som forælder selv skal indskrive dit barn via hjemmesiden www.indskrivning.dk.

  Indskrivningen er åben, så du kan allerede nu indskrive dit barn.

   

  Indskrivningen kan kun gennemføres, hvis du har NemID

  Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det ved henvendelse til Borgerservice eller på www.NemID.nu

  20-08-2018 - 20-12-2018