BørneIntra v2.17

Bestyrelse: Distrikt Øst

Børnebakken

Lone Pia Kjærgaard
Lone Pia Kjærgaard

Personale

Majken Piil Buchholtz Ranthe
Majken Piil Buchholtz Ranthe

Forælder

Børnehuset Vandloppen

Ditte Malling Helsted
Ditte Malling Helsted

Forælder

Myretuen

Anne-Mette Ølgaard Nielsen
Anne-Mette Ølgaard Nielsen

Forælder

Valgt Myretuen

Tina Jansen
Tina Jansen

Personale

Medarbejderrepræsentant dagtilbud

Møllebakken

Karina Rüdiger
Karina Rüdiger

Forælder

Rydsmarkens børnehave

Kasper Valbjørn
Kasper Valbjørn

Forælder

Skovtrolden

Jeanne Henriksen
Jeanne Henriksen

Forælder

Formand for forældrebestyrelsen i Distrikt Øst. Næstformand i forældrerådet i Skovtrolden.