BørneIntra v2.17

Bestyrelse: Distrikt Øst

Børnebakken

Lone Pia Kjærgaard
Lone Pia Kjærgaard

Personale

Majken Piil Buchholtz Ranthe
Majken Piil Buchholtz Ranthe

Forælder

Børnehuset Vandloppen

Ditte Malling Helsted
Ditte Malling Helsted

Forælder

Myretuen

Anne-Mette Ølgaard Nielsen
Anne-Mette Ølgaard Nielsen

Forælder

Valgt Myretuen

Tina Jansen
Tina Jansen

Personale

Medarbejderrepræsentant dagtilbud

Møllebakken

Karina Rüdiger
Karina Rüdiger

Forælder

Næstformand for forældrebestyrelsen i Område Midt-land.

Rydsmarkens børnehave

Kasper Valbjørn
Kasper Valbjørn

Forælder

Skovtrolden

Jeanne Henriksen
Jeanne Henriksen

Forælder