BørneIntra v2.19.1

senest nyt

 

 

Lolland Kommune har i lighed med andre kommuner meldt ud torsdag om målgruppen for nødpasning. Henover weekenden er der kommet mere præcise retningslinjer i form af udkast til den hastelovgivning, som nu gennemføres. I lyset af denne kan målgruppen for nødpasningen nu præciseres således:

  1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.  

Målgruppen for nr. 1 og 2 skal henvende sig, hvis man ønsker at benytte sig af nødpasningen

Følgende er eksempler på, at anmodning om nødpasning imødekommes:

Mor arbejder i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Far arbejder i sundhedssektoren. De arbejder på samme tid. Forældrene har forgæves afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. Der er adgang til nødpasning.

Både mor og far arbejder i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. De arbejder på samme tid. Forældrene har forgæves afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. Der er adgang til nødpasning.

Følgende er eksempler på, at anmodning om nødpasning ikke imødekommes:

Mor arbejder i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Far er hjemsendt. Der er ikke adgang til nødpasning.

Far arbejder i politiet og mor er studerende og hjemsendt fra uddannelse. Med tre mindre børn oplever familien, at mindst 1-2 af børnene bør i nødpasning, evt. blot på skift, for at aflaste familien. Der er ikke adgang til nødpasning.

Målgruppen for nr. 3 vil Lolland Kommune også selv være opsøgende på.

 

Mvh

Malene Hjøllund

Landsbyordningdleder                                                                                              

                                                                                                            

 

 

 

 

 

Sidst ændret d. 17-03-2020