BørneIntra v2.19.1

Information

 

Hvad er coronavirus?
• Coronavirus omfatter flere alvorlige luftvejs-virus hos mennesker, bl.a. SARS-coronavirus og MERScoronavirus. • Et nyopdaget coronavirus er beskrevet i Asien og omtales som Ny Coronavirus eller "2019-nCoV".
Hvad er symptomerne på coronavirus?
• Symptomerne er som ved influenza med feber (>38 grader C), ondt i halsen og smerter og ømhed i muskler samt hoste. • Infektionen går ofte over af sig selv igen. • I nogle tilfælde udvikles en livstruende virus-lungebetændelse med svær åndenød, brystsmerter og svigt af vitale organer.
 
Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på? Feber (>38 grader C) og luftvejssymptomer (hoste, halssmerter, åndenød) hos personer som:
• indenfor 14 dage har opholdt sig i område med pågående udbrud af Ny Coronavirus eller • indenfor 14 har været i kontakt med person, som menes at være smittet med Ny Coronavirus.
 
Hvordan stilles diagnosen? Prøvemateriale fra nedre luftveje kan undersøges for at se om der er Ny Coronavirus til stede - prøven bliver taget på hospitalet.
Hvorfor får du coronavirus?
Smitten udskilles i luftvejene, og personer, som er syge, udskiller virus når de hoster og nyser. Hvis du er tæt på en person, som er smittet, kan viruspartiklerne inhaleres.
Viruspartikler på huden, overført ved fx håndtryk, kan sprede sig til luftvejene, hvis du gnider dig i og omkring næseborene eller munden med fingrene.
Smitter coronavirus? Ja, det smitter. Smittespredning er som ved influenzavirus.
Hvordan behandler du coronavirus?
Lige nu er der ingen medicinsk behandling eller vaccine mod Ny Coronavirus.
Hvad kan jeg selv gøre, herunder evt. praktiske hverdagsråd? Grundig håndhygiejne (hyppig håndvask), evt. med brug af håndsprit, forebygger smitte med mange typer luftvejsvirus.
Hvordan undgår jeg at få eller forværre coronavirus? • Undgå at rejse til områder hvor der er udbrud • Undgå kontakt til personer, som kan være smittede med Ny Coronavirus • Virus udskilles i luftvejene – Host ikke i hænderne, men i et stykke papir eller i albue leddet.                   • Håndsprit dræber viruspartikler på huden - både Ny Coronavirus, forkølelsesvirus og influenzavirus
Lolland Kommune, Ældre & Sundhed, 27. februar 2020 2/2
 
   Vask hænder oftere for at forebygge influenza
 
 
 
Hvornår skal jeg søge hjælp? Kontakt læge per telefon (egen læge, vagtlæge eller 1813-ordningen), hvis du tror, at du kan være smittet med Ny Coronavirus. På grund af smitterisiko skal du undgå at møde op i lægepraksis, hos vagtlægen, på skadestuer og i akutmodtagelser.
Hvad kan lægen eller en anden behandler gøre? Ved begrundet mistanke om infektion med Ny Coronavirus kan lægen arrangere indlæggelse på en særlig hospitalsafdeling.
Hvornår behandler man coronavirus? Ved svær virus-lungebetændelse indlægges patienten til behandling med ilt og væske i blodbanen, evt. behandling i respirator.
Hvordan udvikler sygdommen sig?
• Tid fra smitte til symptomerne opstår (såkaldt inkubationstid) er cirka en uge, men kan være både kortere og længere (fra 2-12 dage) • Til en start ses hoste, ondt i halsen, ømhed og smerter i musklerne og feber mere end 38 grader (>38 grader celsius) - ligesom ved influenza • Tilstanden går typisk over efter nogle dage, men kan også udvikle sig med svær åndenød og svigt af flere organer • Dødeligheden er med de nuværende erfaringer 2-3 % hos patienter med påvist infektion
 
Kilde: Sundhed.dk – 27. februar 2020

Sidst ændret d. 28-02-2020