BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Information om corona-situationen

 

Vores dagtilbud er åbne som normalt. Dog kan der forekomme konkrete nedlukninger, hvis der er smittetilfælde i en institution eller hos en dagplejer.

 

Ved sygdom blandt personalet kan blive tale om

  • lokale anbefalinger om at holde børnene hjemme, hvis man har mulighed eller om at benytte tilbuddet i kortere tid, og/eller
  • at forkorte åbningstiden i berørte institutioner eller dagplejere.

 

Eventuelle nedlukninger, anbefalinger om at holde børn hjemme eller forkortelser i åbningstid vil blive meldt direkte ud til forældre via BørneIntra.

 

Der er alle steder skærpet opmærksomhed på hygiejne, brug af sprit, vask af legetøj, afstand, mundbind/visir m.m., ligesom der er fokus på ikke at blande børnegrupper og regulere børnenes adfærd i f.eks. legeområder.

 

Forældre skal aflevere deres børn udendørs - hvor det kan lade sig gøre. Husk at bære mundbind/visir.

 

Forældre, der har mulighed for det, opfordres til at holde deres børn hjemme fra institutioner og dagpleje. Institutioner og dagpleje er flere steder påvirkede af personalefravær pga. corona - sygdom eller karantæne - og det er svært at skaffe vikarer. Så der er behov for at vi hjælper hinanden. Institutioner og dagpleje er selvfølgelig åbne for alle dem, som pga. arbejde har brug for at få deres børn passet.

 

Retningslinjer for brug af mundbind/visir i skole og i dagtilbud

For skoler, daginstitutioner og dagpleje i Lolland Kommune gælder følgende:

  • Der er ikke krav om, at børn under 12 år skal bruge mundbind/visir.
  • Forældre skal bruge mundbind/visir, når de henter og bringer deres børn.
  • Personalet bruger mundbind/visir, når de bevæger sig mellem afdelinger/lokaler. (Der vil være lokale retningslinjer fra institution til institution afhængigt af institutionens størrelse og fysiske rammer).

 

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Se retningslinjerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Følg med på AULA og BørneIntra

 

Rengøring

I alle institutioner og hos alle dagplejere opfylder rengøringen Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

  • I dagplejen gøres rent i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer
  • I institutionerne har kommunens rengøringsenhed dog øget rengøringsniveauet ud over Sundhedsstyrelsens retningslinjer, således at toiletter og kontaktflader som dørhåndtag, gelændre, stikkontakter, greb m.v. rengøres to gange dagligt.

 

Sygdom / symptomer

Ingen med tegn på sygdom må komme i daginstitutionen. Hvis der opstår sygdomstegn i løbet af dagen, skal børn og medarbejdere hjem.

Sidst ændret d. 29-01-2021