BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Information om corona-situationen

 

Vores dagtilbud er åbne som normalt. Dog kan der forekomme nedlukninger, hvis der er smittetilfælde i institutionerne, ligesom der ved sygdom blandt personalet kan blive tale om lokale anbefalinger om at holde børnene hjemme, hvis man har mulighed.

 

Eventuelle nedlukninger vil blive meldt direkte ud til forældre via BørneIntra.

 

Der vil være en skærpet opmærksomhed på hygiejne, brug af sprit, vask af legetøj, afstand, mundbind/visir m.m., ligesom der vil være fokus på ikke at blande børnegrupper og regulere børnenes adfærd i f.eks. legeområder.

Forældre skal aflevere deres børn udendørs - hvor det kan lade sig gøre. Husk at bære mundbind/visir.

 

Forældre, der har mulighed for det, opfordres til at holde deres børn hjemme fra dagtilbud. Dagtilbuddene er pressede i forhold til personaleressourcer. Personalet i dagtilbud er også ramt af corona, og det er svært at skaffe vikarer – så vi har brug for, at vi hjælper hinanden så meget, vi kan, gennem de næste uger. Dagtilbuddene er selvfølgelig åbne for alle de, som har brug for at få deres børn passet. 

 

Generelt

Retningslinjer for brug af mundbind/visir i skole og i dagtilbud

For skole og dagtilbud i Lolland Kommune gælder følgende:

  • Der er ikke krav om, at børn under 12 år skal bruge mundbind/visir.
  • Forældre skal bruge mundbind/visir, når de henter og bringer deres børn.
  • Personalet bruger mundbind/visir, når de bevæger sig mellem afdelinger/lokaler. (Der vil være lokale retningslinjer fra institution til institution afhængigt af institutionens størrelse og fysiske rammer).

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Se retningslinjerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Følg med på AULA og BørneIntra

Reglerne for vores skoler og dagtilbud kan godt variere fra sted til sted. Det afhænger af de konkrete forhold på stedet.

Følg derfor med på AULA og BørneIntra, hvor der løbende bliver sendt info ud. 

 

Rengøring

På alle matrikler bliver der gjort rent i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Dog er regøringen øget, således at toiletter, og kontaktflader som dørhåndtag, gelændre, stikkontakter og greb rengøres to gange dagligt.

 

Sygdom

Ingen med sygdomstegn må komme i daginstitutionen. Hvis der opstår sygdomstegn i løbet af dagen, skal børn og medarbejdere hjem. 

Sidst ændret d. 11-01-2021