BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Nyhedsbrev fra Sundhedstjenesten, december 2020

 

Nyhedsbrevet handler bl.a. om tilbud til forældre i forhold til projektet Familie og alkohol.

Link til nyhedsbrevet

Sidst ændret d. 10-12-2020