BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Brev til alle forældre fra ministeren

 

Børne- og Undervsningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har sammen med en række organisationer skrevet et brev til alle forældre med diverse opfordringer i forhold til at bekæmpe corona.

 

Læs brevet her.

Sidst ændret d. 25-09-2020