BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Gode råd til forældre med børn i dagtilbud og skoler om sygdom, covid-19 og hjemsendelse

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece til forældre, hvis barn bliver sendt hjem på grund af tilfælde af smitte med COVID-19 i institutionen. Klik her for at se pjecen.

Pjecen beskriver, hvad forældre skal gøre i forhold til test af barnet, og hvornår barnet må komme tilbage til dagtilbud eller skole igen.

Pjecen indeholder også information om, hvornår børn skal holdes hjemme fra dagtilbud og skoler, og den giver svar på nogle af de spørgsmål, forældre kan have, når deres barn har symptomer på COVID-19.

Det er vigtigt, at forældre, men også pædagoger og lærere, har den nødvendige information om, hvad de skal gøre, når et barn har symptomer, eller hvis der opstår tilfælde af COVID-19 i skolen eller daginstitutionen.

Jeg håber, at vores pjece giver afklaring og fjerner mange af de tvivlsspørgsmål, som forældre og personale må have om, hvornår børn skal blive hjemme, og hvornår de kan komme i skole og daginstitution,” fortæller konstitueret vicedirektør Helene Probst.

Pjecen, som også indeholder information til forældre om test af børn,  er skrevet til forældre, men den kan også læses af f.eks. pædagoger og lærere og andre, der arbejder med børn og unge.

 

Sidst ændret d. 09-09-2020