BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Nyhedsbrev fra Sundhedstjenesten, september 2020

 

Efteråret er kommet, og det kan være tid for løbenæser

I pressen har der i denne uge været debat ift. løbenæser og forholdsregler ift. børn.

Sundhedsstyrelsen har præciseret, at en klar løbenæse uden andre symptomer ikke er et typisk symptom på covid-19.

 

Nyhedsbrev om COVID-19 og forkølelser

Klik her og se sundhedstjenestens nyhedsbrev ift. COVID-19 og forkølelser.

Her fremgår også info om løbenæser.

 

Plakaten – Forebyg smitte

Sundhedsstyrelsens forholdsregler for at forebygge COVID-19 er fortsat væsentlige at have fokus på.

Plakaten findes på 11 forskellige sprog.

Se venligst nedenstående link.

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

 

Sundhedsstyrelsens materialer

Der er videoer, plakater og pjecer m.m. om covid-19 på dette link; https://www.sst.dk/da/corona/Materialer

Der er således forskellige muligheder for at få og dele viden om covid-19.

 

Håndtering af COVID-19

Se venligst Sundhedsstyrelsens retningslinjer, https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Saerligt-om-boern

Det er en meget detaljeret retningslinje for, hvad der skal gøres, når et barn eller medarbejder har covid-19.

Der kan også søges vejledning hos hygiejnesygeplejersken Anette Christiansen; anech@lolland.dk.

Styrelsen for patientsikkerhed inddrages også hurtigt i håndteringen for at sikre opsporing af nære kontakter.

Sidst ændret d. 08-10-2020