BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Resultatet af afstemning om Et sundt frokostmåltid i 2021-2022

 

Afstemningen om ja eller nej til kommunens tilbud om Et sundt frokostmåltid i 2021-2022 er nu talt op, og resultatet for hver institution fremgår af denne oversigt (klik her for at åbne oversigten).

 

Som det fremgå, så vil der blive serveret frokostmåltid i syv af de 13 daginstitutioner i Lolland Kommune, det er tæt på dobbelt så mange som i indeværende periode.

 

Der skal hen over efteråret tages stilling til en række praktiske forhold, så ordningen kan være klar til drift fra januar 2021.

Sidst ændret d. 25-06-2020