BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Information om senere start i førskoleSFO

Denne information henvender sig til forældre til børn, som skal starte i førskoleSFO i 2020

 

Information til forældre til kommende førskole-børn

Perioden med nedlukning af skoler og dagtilbud er forlænget til 2. Påskedag. Det betyder, at vi er forbi 1. april, hvor jeres barn skulle være startet i førskoleSFO.

 

Førskolebørnene i kommunale dagtilbud er indtil da fortsat tilknyttet deres sædvanlige dagtilbud.

 

For at sikre mest mulig tryghed for forældre og børn er det besluttet, at børn fra både private og kommunale dagtilbud møder ind i deres sædvanlige dagtilbud efter påske. Her vil de være til og med fredag d. 17. april.

 

Mandag d. 20. april starter førskoleSFO’en.

 

Fra 1. april vil der kun blive opkrævet førskoleSFO-takst, medmindre andet besluttes.

 

Skulle lukningen blive forlænget igen, justeres planen og ny information sendes ud.

 

Dato

Det sker

1. april – 13. april

Dagtilbud er lukket ned på grund af Corona

Førskolebørn i nødpasning fortsætter i dagtilbud

14. april -17. april

Nedlukning forudsættes at være slut

Førskolebørnenes sidste tid i dagtilbud

20. april

Førskolebørn starter i FørskoleSFO

 

Denne information sendes også til de berørte forældre via Digital Pladsanvisning.

 

Sidst ændret d. 25-03-2020