BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Information om lukning og nødberedskab

 

Klik her og læs bl.a. om den nødpasning, der vil være i den kommende lukkeperiode.

Der gøres opmærksom på, at dit dagtilbud kan have en lidt anden procedure for aftale om nødpasning.

Sidst ændret d. 12-03-2020