BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Nyhedsbrev fra Sundhedstjenesten, november 2019

 

Det kan være nødvendigt, at dagtilbud, skoler og SFO hjælper med medicingivning ved langvarige eller kroniske sygdomme, for at barnet kan komme i dagtilbud eller skole.

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for medicingivningen i dagtilbuddet og på skolen.

Af vedhæftet nyhedsbrev fremgår ansvaret for forældre, ledelsen i dagtilbuddet /på skolen og personalet i dagtilbuddet eller på skolen.

 

Klik her for at åbne nyhedsbrevet.

Sidst ændret d. 26-11-2019