BørneIntra v2.19

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Lederplaceringer i den nye struktur

 

Så er processen omkring lederplaceringer færdig, og der resultatet kan offentliggøres. 

 

En række stillinger er fortsat vakante. Der er lavet aftaler om, hvordan funktionerne dækkes ind, indtil der er ansat nye ledere. I forhold til landsbyordningen i Søllested, hvor begge lederstillinger skal besættes, varetages ledelsen indtil videre af Jesper Neumann. Det er ambitionen, at de resterende ledere er rekrutteret inden efterårsferien

 

Klik her for at se oversigten over lederplaceringer.

Sidst ændret d. 02-07-2019