BørneIntra v2.19

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Sommernyhedsbrev

 

Ledelsen af Skole og Dagtilbud vil med dette nyhedsbrev informere forældrene til børn i dagtilbud om den nye dagtilbudslov, kvalitet og tilsyn, flere pædagoger og om den nye struktur for Skole og Dagtilbud, som netop er er vedtaget af Byrådet.

 

Klik her og læs nyhedsbrevet

Sidst ændret d. 28-06-2019