BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Se hvad vi kan tilbyde dig

Skiftende billeder


Læs om Lolland Kommunes dagtilbud og skoler på denne hjemmeside: www.lollandskoleogdagtilbud.dk


du kan også ...

Klik her og gå til informationerne om dagtilbud på www.lolland.dk.

Seneste nyhed...

Nyhedsbrev fra Sundhedstjenesten, november 2019

Det kan være nødvendigt, at dagtilbud, skoler og SFO hjælper med medicingivning ved langvarige eller kroniske sygdomme, for at barnet kan komme i dagtilbud eller skole.

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for medicingivningen i dagtilbuddet og på skolen.

Af vedhæftet nyhedsbrev fremgår ansvaret for forældre, ledelsen i dagtilbuddet /på skolen og personalet i dagtilbuddet eller på skolen.

 

Klik her for at åbne nyhedsbrevet.

Opslagstavle...

 •  

  Forældrebetaling 2020

   

  Vedlagt finder du information om takster for forældrebetaling i 2020, søskendetilskud og økonomisk friplads m.v.

  Klik her og læs orienteringen.

  19-11-2019