BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområde Maribo/Rødby

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Informationer fra forældrebestyrelsen

Seneste nyhed...

Skærpede retningslinjer i forhold til Corona

Kære forældre til børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver i dagtilbudsområde Maribo/Rødby

 

I forbindelse med regeringens nyeste udmelding om delvis nedlukning og skærpede retningslinjer i forhold til Corona, er her lidt info vedrørende vilkår og struktur i vores tilbud.

 

Når vi ser bort fra den særlige situation omkring Børnebakken, så har vores dagilbud åben som normalt. Vi har fortsat stort fokus på hygiejne, sygdomstegn og vores daglige struktur. Det er vigtigt at I holder Jer orienteret på børneintra og Lolland Kommunes hjemmeside, da det er her vi kommunikerer med Jer.

 

Vi skal fortsat efterleve afstandskrav. Det er vigtigt at I orienterer Jer i forhold til institutionens interne retningslinjer. Medarbejderne er behjælpelige med at overholde kravet.

 

Det er stadig sådan, at det er EN voksen der kan aflevere/afhente og søskende kan ikke komme med. Aflevering og afhentning skal forgå så hurtigt som muligt.

 

Der vil I de enkelte tilbud være retningslinjer i forhold til hygiejne, afhentning og aflevering, syge børn mm. Disse retningslinjer skal følges. Medarbejdere og ledere er behjælpelige.

 

Når I afleverer Jeres barn skal i vaske og bruge hånddesinfektion på Jeres egne hænder og vaske barnets hænder. HUSK at der er krav om mundbind, når I træder ind i institutionen.

 

I skal sørge for at Jeres barn har godt med tøj med, som er egnet til vejret, da vi vil være ude en del af dagen.

Vi modtager ikke børn der viser tegn på sygdom. Dette gælder også forkølelse og hoste selvom der ikke er feber. Bliver Jeres barn syg mens det er i tilbuddet ringer vi og I skal straks afhente Jeres barn.

 

I må ikke medbringe legetøj, sovebamser eller andet hjemmefra.

 

Hvis der er noget I er i tvivl om eller har spørgsmål I har behov for hjælp til at afklare skal I endelig henvende Jer til lederen af tilbuddet.

 

Vi sørger for at informere Jer så snart der er nyheder. Tjek børneintra mindst en gang om dagen og læs eventuelle opslag i tilbuddene.

 

Venlig hilsen

Pernille Petersen

Områdeleder Maribo/Rødby

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag