BørneIntra v2.19.1

Informationer om forældrebestyrelsen

Her kan du se forældrebestyrelsens sammensætning, mødereferater m.m.

 

Referater fra bestyrelsesmøder i den tidligere distriktsbestyrelse:

2017-08-14 (konstituerende møde)

2017-09-21
2017-11-30

2018-02-19
2018-05-17
2018-08-23
2018-09-20

2019-02-21

2019-05-14

2019-10-09

2019-11-12

2019-12-18

 

Referater fra møder i ny forældrebestyrelse, efter 1. januar 2020:

2020-01-23

2020-05-04

2020-08-25

2020-11-11

 

Andre informationer om forældrebestyrelsen:

Kost- og bevægelsespolitik for Distrikt Vest

Styrelsesvedtægt for dagtilbud 2020

Sammensætningen af forældrebestyrelsen (januar 2020)

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag