BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Regeringen har på et pressemøde 6. april meldt ud, at dagtilbud og skoler (0.-5. klasse) kan åbne igen onsdag 15. april efter påsken.

  Det gælder følgende tilbud - både kommunale og private:

  • Dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger.
  • Grundskoler: 0.-5. klasse. (Elever i 6.-10. klasse skal fortsat have fjernundervisning, og afgangseksaminerne er aflyst.)
  • SFO, fritidshjem og klub: 0.-5. klasse.
  • Specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning, mv.(Alle klassetrin).

  Åbningen forudsætter dog, at vi alle fortsætter med at holde afstand og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Samtidig forudsætter åbningen, at rammerne og hygiejnen er i orden. Derfor kan der være tilbud, som først åbner senere eller åbner i justerede rammer. 

  Vi er i fuld gang med at planlægge åbningen, og vi vil orientere jer løbende i takt med, at afklaringerne finder sted.

  Hold dig opdateret

  Forældre kan holde sig opdaterede på AULA og BørneIntra, hvor de enkelte skoler og dagtilbud vil sende direkte besked ud om åbningen af netop deres tilbud. Hold også øje her på hjemmesiden, hvor vi løbende holder jer orienteret om situationen.

  Hjælp os med at minimere smitterisikoen

  Vi opfordrer forældre til børn i dagtilbud til stadig at holde deres børn hjemme, hvis de har mulighed for det, selvom dagtilbuddene åbner efter påske. Dels for at minimere smitterisikoen, og dels fordi, tilbuddene skal drives med reduceret personale. Det samme gælder brugen af SFO.

  Samtidig vil vi i forbindelse med genåbningen have brug for jeres hjælp til at minimere smitterisikoen i garderobeområderne i forbindelse med aflevering af børn.  I dagtilbud beder vi om, at I afleverer på forskudte tidspunker, og i skolen beder vi om, at I afleverer jeres børn i skolegården eller foran skolen. Der kan være lokale retningslinjer, I skal følge, om for eksempel forskellige indgange eller om et maksimalt antal personer i garderoben på samme tid. 

  Se ministeriets retningslinjer for genåbning af dagtilbud og skole her.

  Nødpasning

  Indtil tilbuddene åbner igen, vil der stadig være mulighed for nødpasning af de børn, som også nu er berettiget til nødpasning. Det drejer sig om:

  1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

  2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

  Ovenstående gælder børn fra kommunale skoler og dagtilbud OG børn fra private skoler og dagtilbud, hvor det private tilbud er lukket, uden at der er etableret nødpasning.

  Anmod om nødpasning

  Har du behov for nødpasning af et barn, som går i et kommunalt tilbud, skal du kontakte lederen af skolen eller dagtilbuddet.

  Har du behov for nødpasning af et barn, som går i et privat tilbud, skal du kontakte vores sektor for Skole og Dagtilbud på tlf. 23 80 73 67.

  Info om førskole-SFO

  Perioden med nedlukning af skoler og dagtilbud er forlænget til og med 15. april 2020. Det betyder, at Førskole-SFO bliver udsat til 20. april.

  For forældre til førskolebørn i kommunale dagtilbud

  I Lolland Kommune er det besluttet, at førskolebørnene fortsat er tilknyttet deres sædvanlige dagtilbud, så længe skoler og dagtilbud er lukkede. Det skal sikre mest mulig tryghed for forældre og børn.

  Onsdagen efter påske, onsdag 15. april, skal børnene møde ind i deres sædvanlige dagtilbud, hvis dagtilbuddet er åbent (der vil komme information ud om dette på BørneIntra). Her skal de være til fredag 17. april. Førskole-SFO’en starter mandag 20. april. Fra 1. april vil der kun blive opkrævet førskole-SFO-takst (der er lavere end børnehavetakst).

  Skulle lukningen blive forlænget igen, justeres planen, og der vil blive udsendt ny information. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte dagtilbuddets leder.

  For forældre med førskolebørn i private dagtilbud

  De private dagtilbud oplyser, at børn, som skal starte i førskole-SFO i kommunale SFO'er, også kan forblive i det private dagtilbud fra om onsdagen efter påske og frem til 20. april, hvor Førskole-SFO starter. Kontakt gerne institutionen, hvis du vil benytte dig af denne mulighed.

  07-04-2020