BørneIntra v2.19.1

Velkommen i Daginstitutionen Gaia

Skiftende billeder

Gaia lægger vægt på bevægelse i vores pædagogiske aktiviteter. Vi tror på, at netop bevægelse kan udvikle børnenes selvværd, livsduelighed og mestring af eget liv.

 

Vores fantastiske legeplads med boldbane, bålhytte, sansegynge og cykelbaner giver unikke muligheder for at bevægelse kan blive en del af den daglige pædagogiske praksis. Vi ligger i et område, hvor nærmiljøet bl.a. byder på halfaciliteter og folkeparken Svinglen, som vi benytter jævnligt. Derudover samarbejder vi med byens skoler og det kommunale bibliotek, hvor vi cykler eller går op med de yngste børn.

 

Vi ynder at kombinere bevægeglæden med musik og rytmiske aktiviteter, hvor guitarspil sætter takten for vores sanglege og bevægelseslege.

 

Forældrene i Gaia har valgt, at vi pr. 1.1.19 får indført et sundt frokostmåltid, hvilket også bliver en daglig pædagogisk aktivitet, hvor børnene lærer at spise varieret og sundt. Derudover vil vi lære dem selvhjulpenhed og dannelse ved madbordet, hvor vi ud fra deres alder og kompetencer vurderer, hvad de kan selv og hvad de skal lære.

Vi arbejder ud fra princippet: Hvad de kan selv - skal de selv! Hvad de ikke kan - lærer vi dem!smiley

 

Til Gaia er også tilknyttet 9 dagplejere - 4 af dem i nærmiljøet, nemlig Mette, Gitte, Carina og Betina, som besøger Gaia ofte for at lære dagligdagen i en daginstitution at kende med henblik på opstart i børnehave efter endt dagplejetid. De 5 andre - nemlig Dorthe, Vivi, Tina, Lisbeth og Britt bor i Dannemare-området, hvor de til gengæld mødes i legestuen 1 gang om ugen for at lære børnene at være i større fællesskaber, så det bliver en lettere overgang, når børnene skal videre i børnehave.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag