BørneIntra v2.18

Dagplejen og Børnehaven Tryllefløjten

Skiftende billeder

Tryllefløjten er en børnehave beliggende i stationsbyen Søllested mellem Nakskov og Maribo. De 13 dagplejere i området er lagt sammen med børnehaven.Børnetallet er i gennemsnit 52 børn for dagplejen (0-2år) og  60 børn for børnehaven i alderen 2 - 6 år.

Dagplejen samarbejder i tre legestuegrupper, dvs dagplejerne mødes 1 gang om ugen i legestuen.  I  børnehaven er børnene aldersopdelte i 3 grupper - fløjterne 2 - 3 år, violinerne 4-5 år og contrabasserne 5-6 årige.

 

Tryllefløjtens og dagplejens vigtigste opgave er sammen med forældre:

  • at opbygge et stabilt og trygt miljø
  • at der skabes rum og tid til leg og strukturerede aktiviteter 
  • at børnene får samvær med andre børn og voksne
  • at fremme udvikling, trivsel og selvstændighed med udgangspunkt i det enkelte barn
  • at lære børnene sociale spilleregler
  • at lære dem at fortælle og lytte, forstå og acceptere hinanden forskelligheder.
  • fælles værdier er : respekt, omsorg, tolerance, glæde, fællesskab og tryghed.

Den pædagogiske praksis tilrettelægges i et fælles årshjul, hvor aktivitetstemaerne er natur, kulturelle udtryksformer og krop og bevægelse.

 

Seneste nyhed...

NYHEDSBREV FOR SOMMEREN

I juni arbejder vi med underholdning til sommerfesten frem til d. 15. juni.

Husk at tilmelde på indbydelsen, som I alle har fået.

Legetøjsdag 8. juni :)

Fra uge 27 (2. juli) vil der være tur/arrangement hver tirsdag og torsdag indtil start august.

Personaleændringer: Michelle vender tilbage til seminariet sidste dag torsdag. Velkommen til Nicoline, som starter 1. juni og efterfølger Michelle.

På fløjtestuen kommer der mange børn ind, derfor har vi været nødt til at lave personaleændringer. 1. juni flytter Dorthe på fløjtestuen og Marianne på violinstuen. I løbet af efteråret har vi så mange børn, at vi kan ansætte mere personale.

HUSK at melde på intra hvornår jeres børn holder ferie.

Solcreme - husk at smøre børnene om morgenen. I skal ikke medbringe solcreme, med mindre andet gør sig gældende, det solcreme vi har opfylder alle krav om faktor og indhold.

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag