BørneIntra v2.17

Dagplejen og Børnehaven Tryllefløjten

Skiftende billeder

Tryllefløjten er en børnehave beliggende i stationsbyen Søllested mellem Nakskov og Maribo. De 11 dagplejere i området er lagt sammen med børnehaven.Børnetallet er i gennemsnit 44 børn for dagplejen (0-2år) og  60 børn for børnehaven i alderen 2 - 6 år.

Dagplejen samarbejder i to legestuegrupper, dvs dagplejerne mødes 1 gang om ugen i legestuen.  I  børnehaven er børnene aldersopdelte i 3 grupper - fløjterne 2 - 3 år, violinerne 4-5 år og contrabasserne 5-6 årige.

 

Tryllefløjtens og dagplejens vigtigste opgave er sammen med forældre:

  • at opbygge et stabilt og trygt miljø, hvor børnene kan udfolde sig inden for børnehavens rammer
  • at der skabes rum og tid til leg og strukturerede aktiviteter
  • at børnene får samvær med andre børn og voksne
  • at fremme udvikling, trivsel og selvstændighed med udgangspunkt i det enkelte barn
  • at lære børnene sociale spilleregler
  • at lære dem at fortælle og lytte, forstå og acceptere hinanden forskelligheder.

Seneste nyhed...

Kopi af Nyhedsbrev for december 2017

December står i julens tegn med masser af hygge.

1. december løber vi julen ind

11. december julegudstjeneste kl. 10.00, alle børn har lavet en engel, som skal pynte i kirken

12. december juledekorationsdag, lav en dekoration, når du henter dit barn. Vi giver gran og ler, medbring selv resten. Basser går Lucia kl. 15.00

13. december basserne går Lucia på Lykkeseje kl. 10.00

19. december vi laver julefrokost sammen med børnene

21. december julesafslutning, hvor vi spiser risengrød.

Derudover vil der være en bagedag i alle grupper.

 

Husk at give besked senest fredag 1. december , hvis jeres barn skal passes mellem jul og nytår.

Vigtigt ved arrangementet torsdag aften - vi finder juletræ torsdag formiddag, så alle børn kan deltage. Torsdag aften skal vi finde julemanden.

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag