BørneIntra v2.17

Dagplejen og Børnehaven Tryllefløjten

Skiftende billeder

Tryllefløjten er en børnehave beliggende i stationsbyen Søllested mellem Nakskov og Maribo. De 13 dagplejere i området er lagt sammen med børnehaven.Børnetallet er i gennemsnit 52 børn for dagplejen (0-2år) og  60 børn for børnehaven i alderen 2 - 6 år.

Dagplejen samarbejder i tre legestuegrupper, dvs dagplejerne mødes 1 gang om ugen i legestuen.  I  børnehaven er børnene aldersopdelte i 3 grupper - fløjterne 2 - 3 år, violinerne 4-5 år og contrabasserne 5-6 årige.

 

Tryllefløjtens og dagplejens vigtigste opgave er sammen med forældre:

  • at opbygge et stabilt og trygt miljø
  • at der skabes rum og tid til leg og strukturerede aktiviteter 
  • at børnene får samvær med andre børn og voksne
  • at fremme udvikling, trivsel og selvstændighed med udgangspunkt i det enkelte barn
  • at lære børnene sociale spilleregler
  • at lære dem at fortælle og lytte, forstå og acceptere hinanden forskelligheder.
  • fælles værdier er : respekt, omsorg, tolerance, glæde, fællesskab og tryghed.

Den pædagogiske praksis tilrettelægges i et fælles årshjul, hvor aktivitetstemaerne er natur, kulturelle udtryksformer og krop og bevægelse.

 

Seneste nyhed...

Nyhedsbrev for marts 2018

I marts gør vi vores krop og bevægelsesemne med Hoppeline færdig, samtidig laves der påsketing på stuerne.

Vi regner med, at påskeharen kommer torsdag d. 22. kl. 10.00, og lægger æg i Trylleparken.

På bassestuen er der travlhed med overleveringssamtaler, vi afleverer børn til 8 skoler. Der holdes afskedsfest for basser og deres forældre d. 22. marts.

Som tidligere udmeldt er der forældremøde d. 15. marts kl. 18.30-20.30 her i Tryllefløjten. I år er det anderledes, da der ikke skal være valg, det foregår på Søllested skole d. 19. april, da det jo fra sidste år er fælles fra dagpleje-skole.(indbydelse kommer senere). Forældremødet vil foregå på jeres barns nye stuer, hvor de "nye" voksne vil fortælle om rutiner, hvad der skal arbejdes med på stuerne m.m. Husk tilmelding til forældremødet.

 Fredag hænger vi et opslag op til hvert barn, således at I kan se de nye grupper af børn og voksne. Vi snakker først med børnene om grupper lige op til påske, det kan være lang tid at vente, hvis de skal sove 30 gange inden det sker.

Vær sød at skrive jeres barn til fri på intra, hvis de har ferie de tre dage op til påske.

Legetøjsdag 9. marts - så basserne når det inden 1. april. På utallige opfrordringer fra dem.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag