BørneIntra v2.17

Dagplejen og Børnehaven Tryllefløjten

Skiftende billeder

Tryllefløjten er en børnehave beliggende i stationsbyen Søllested mellem Nakskov og Maribo. De 11 dagplejere i området er lagt sammen med børnehaven.Børnetallet er i gennemsnit 44 børn for dagplejen (0-2år) og  60 børn for børnehaven i alderen 2 - 6 år.

Dagplejen samarbejder i to legestuegrupper, dvs dagplejerne mødes 1 gang om ugen i legestuen.  I  børnehaven er børnene aldersopdelte i 3 grupper - fløjterne 2 - 3 år, violinerne 4-5 år og contrabasserne 5-6 årige.

 

Tryllefløjtens og dagplejens vigtigste opgave er sammen med forældre:

  • at opbygge et stabilt og trygt miljø, hvor børnene kan udfolde sig inden for børnehavens rammer
  • at der skabes rum og tid til leg og strukturerede aktiviteter
  • at børnene får samvær med andre børn og voksne
  • at fremme udvikling, trivsel og selvstændighed med udgangspunkt i det enkelte barn
  • at lære børnene sociale spilleregler
  • at lære dem at fortælle og lytte, forstå og acceptere hinanden forskelligheder.

Seneste nyhed...

Overrækkelse af medalje

Kære forældre

Som meldt ud i nyhedsbrevet for oktober, holder vi reception for Marianne:

Fredag d. 27. oktober kl. 14.00, hvor hun skal have overrakt sin medalje for 40 års tjeneste.

Hvor alle er meget velkomne.

hilsen Pia

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag