BørneIntra v2.19.1

Søllested Landsbyordning

Birkevej 1A4920 Søllested

Tlf.: 54 94 22 23

Børnehaven Tryllefløjten

Skiftende billeder

Børnehaven Tryllefløjten er beliggende i stationsbyen Søllested, mellem Nakskov og Maribo i smukke naturskønne områder. Vi er de bedste til at give dit barn oplevelser indenfor drama, kunst, kulturhistorie og musik. Dit barn vil i fællesskab med andre børn udvikle sig, guided af begejstrede "legesyge" pædagoger med solide faglige kompetencer. Med det fokus vil dit barn netop opleve hver dag, at blive set og hørt.  I  børnehaven er børnene aldersopdelte i 3 grupper - fløjterne 2 - 3 år, violinerne 4-5 år og contrabasserne 5-6 årige. Der er ialt ca 55 børn. Kom og besøg os til enhver tid, vi har altid kaffe på kanden.

De 13 dagplejere i området er lagt sammen med børnehaven. Børnetallet er i gennemsnit 52 børn for dagplejen (0-2år). Dagplejen samarbejder i tre legestuegrupper, dvs dagplejerne mødes 1 gang om ugen i legestuen. 

Dagpleje og børnehave tilrettelægger pædagogisk praksis i et fælles årshjul, hvor aktivitetstemaerne er natur, kulturelle udtryksformer og krop og bevægelse.

Se velkomstfoldere og pædagogisk profil under vigtige dokumenter.

Fælles værdier for dagplejen og Tryllefløjten er:

  •  respekt, omsorg, tolerance, glæde, fællesskab og tryghed.

 

Overgange har stor bevågenhed, både fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til SFO/skole. Når børnene har et skift, er de kendte med det nye, både de fysiske rammer og deres nye pædagoger/lærere.

Der er et tæt samarbejde fra dagpleje - børnehave - SFO/skole.

soellested.skoleporten.dk og https://soellested.iportalen.dk

 

 

 

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag