BørneIntra v2.19

Børnehaven Tryllefløjten

Skiftende billeder

Børnehaven Tryllefløjten er beliggende i stationsbyen Søllested, mellem Nakskov og Maribo i smukke naturskønne områder. Vi er de bedste til at give dit barn oplevelser indenfor drama, kunst, kulturhistorie og musik. Dit barn vil i fællesskab med andre børn udvikle sig, guided af begejstrede "legesyge" pædagoger med solide faglige kompetencer. Med det fokus vil dit barn netop opleve hver dag, at blive set og hørt.  I  børnehaven er børnene aldersopdelte i 3 grupper - fløjterne 2 - 3 år, violinerne 4-5 år og contrabasserne 5-6 årige. Der er ialt ca 55 børn. Kom og besøg os til enhver tid, vi har altid kaffe på kanden.

De 13 dagplejere i området er lagt sammen med børnehaven. Børnetallet er i gennemsnit 52 børn for dagplejen (0-2år). Dagplejen samarbejder i tre legestuegrupper, dvs dagplejerne mødes 1 gang om ugen i legestuen. 

Dagpleje og børnehave tilrettelægger pædagogisk praksis i et fælles årshjul, hvor aktivitetstemaerne er natur, kulturelle udtryksformer og krop og bevægelse.

Se velkomstfoldere og pædagogisk profil under vigtige dokumenter.

Fælles værdier for dagplejen og Tryllefløjten er:

  •  respekt, omsorg, tolerance, glæde, fællesskab og tryghed.

 

Overgange har stor bevågenhed, både fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til SFO/skole. Når børnene har et skift, er de kendte med det nye, både de fysiske rammer og deres nye pædagoger/lærere.

Der er et tæt samarbejde fra dagpleje - børnehave - SFO/skole.

soellested.skoleporten.dk og https://soellested.iportalen.dk

 

 

 

 

Seneste nyhed...

Nyhedsbrev for december 2018

I december er det hele i julens tegn:

3. december teaterjuleshow i Nakskov

12. december juledekorationsdag - lav en dekoration når du henter dit barn, vi har ler og gran, medbring selv lys og pynt

13. december julegudstjeneste

14. december julefrokost

19. december juleafslutning med risengrød.

Børnehaven er lukket mellem jul og nytår, ingen har brug for pasning. Hvis dit barn også holder fri d. 21. dec. og 2. januar, så skriv det på intra eller sig det til en pædagog.

Nicoline er stoppet som studerende på fløjtestuen, idag starter vores nye studerende Grith på violinstuen.

Legetøjsdag 7. december.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag