BørneIntra v2.19

Børnehaven Tryllefløjten

Skiftende billeder

Børnehaven Tryllefløjten er beliggende i stationsbyen Søllested, mellem Nakskov og Maribo i smukke naturskønne områder. Vi er de bedste til at give dit barn oplevelser indenfor drama, kunst, kulturhistorie og musik. Dit barn vil i fællesskab med andre børn udvikle sig, guided af begejstrede "legesyge" pædagoger med solide faglige kompetencer. Med det fokus vil dit barn netop opleve hver dag, at blive set og hørt.  I  børnehaven er børnene aldersopdelte i 3 grupper - fløjterne 2 - 3 år, violinerne 4-5 år og contrabasserne 5-6 årige. Der er ialt ca 55 børn. Kom og besøg os til enhver tid, vi har altid kaffe på kanden.

De 13 dagplejere i området er lagt sammen med børnehaven. Børnetallet er i gennemsnit 52 børn for dagplejen (0-2år). Dagplejen samarbejder i tre legestuegrupper, dvs dagplejerne mødes 1 gang om ugen i legestuen. 

Dagpleje og børnehave tilrettelægger pædagogisk praksis i et fælles årshjul, hvor aktivitetstemaerne er natur, kulturelle udtryksformer og krop og bevægelse.

Se velkomstfoldere og pædagogisk profil under vigtige dokumenter.

Fælles værdier for dagplejen og Tryllefløjten er:

  •  respekt, omsorg, tolerance, glæde, fællesskab og tryghed.

 

Overgange har stor bevågenhed, både fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til SFO/skole. Når børnene har et skift, er de kendte med det nye, både de fysiske rammer og deres nye pædagoger/lærere.

Der er et tæt samarbejde fra dagpleje - børnehave - SFO/skole.

soellested.skoleporten.dk og https://soellested.iportalen.dk

 

 

 

 

Seneste nyhed...

Nyhedsbrev for april 2019

I april starter vi op med påske i uge 14 og 15. Nøgleord om påske ( saks, karse, vat,påskehare, påskeæg, påskekylling m.m.), så karse, sange og små film. Børnene skal træne med en saks. Læringsmålet er finmotorik.

Uge 16 er påskeugen  - husk at skrive børnene til fri, hvis de ikke kommer de 3 dage op til påske.

Fredag d. 12. april satser vi på, at påskeharen kommer forbi ved 10-tiden.

Uge 17 efter påske fejrer vi jordens uge - børnene skal så solsikker, lægge kartofler, og så gulerødder. Hver dag vil vi hejse jordens dags flaget og synge jordens sang, og øve nøgleordene skrald, genbrugsplads m.m.

Uge 18 skal vi samle skrald - se nogle små film og lære sangen om kompost ormen Orla.

Fredag d. 5. april legetøjsdag.

Fredag d. 12. april fejrer vi Inges 40 års jubilæum med en reception fra kl. 14.00-16.00 i Tryllefløjten, håber meget I kigger forbi.

Tirsdag d. 23. april har vi valg til forældrerådet - indbydelser kommer senere.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag