BørneIntra v2.19

Velkommen til Møllebakken

Børnehaven er beliggende midt i naturen ca. 6 kilometer fra Maribo. De fleste af børnene bor i de omkringliggende landsbyer Østofte, Nørreballe, Stokkemarke og Bandholm, samt i oplandet.

 

Møllebakken har lokaler på Østofte skole, hvilket giver mulighed for et tæt samarbejde med både skole og SFO. De fleste af børnene fortsætter på Østofte skole og bevarer således mange af de kammeratskabsrelationer de har opbygget i deres børnehavetid. I børnehaven har dagplejen i området deres legestue, og dagplejepædagogen deler kontor med Møllebakkens leder. Vi har således optimale muligheder for at give børnene nogle gode overgange såvel mellem dagpleje og børnehave som mellem børnehave og SFO/skole.
 

I Møllebakken lægger vi vægt på at give børnene tryghed og omsorg, at give tid, rum og plads til fordybelse. Vi vil gerne lære børnene gensidig respekt, rummelighed og ansvarlighed. Vi ønsker at styrke børnenes selvværd ved at møde dem anerkendende. Vi vil arbejde for at alle inkluderes i gode børnefællesskaber. Det er vigtigt for os at skabe gode fysiske børnemiljøer såvel ude som inde. Vi har en stor legeplads, hvor børnene kan udfolde sig motorisk.Tæt ved børnehaven har vi en dejlig skov, som vi bruger meget.
 

Vi ønsker at børnene har kendskab til det omgivende samfund, og vi gør meget ud af at skærpe deres opmærksomhed på det de ser. Vi samarbejder med de lokale foreninger og deltager i fælles arrangementer.

 

Seneste nyhed...

Indbydelse til forældrearrangement

Børns rolle i familien - forældre og børns skærmtid - oprydning ... kunne det være interessant at høre mere om?

 

Forældrebestyrelsen i Distrikt Øst indbyder alle forældre til børn i distriktet til foredrag om et bæredygtigt familieliv sammen med børnene.

 

Det foregår torsdag den 23. maj kl. 18.30 i Kulturværket (Nørregadeteateret) i Maribo.

 

Klik her og læs mere om arrangementet og om hvordan du tilmelder dig.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag