BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Dagtilbud i Holeby

Dagplejen, Myretuen, Skovbørnehaven og SFO 1 & 2

Skiftende billeder

Vi vil hermed byde dig og din familie velkommen i Holeby.

 

Vi kan i Dagtilbud tilbyde dagpleje for de mindste, børnehaven Myretuen, Skovbørnehaven Søholt og SFO + SFO2. Et unikt tilbud til børn.

 

Når jeres barn starter i dagplejen vil I blive budt inden for i et privat hjem, som er godkendt og indrettet til at dagplejeren kan være sammen med børnene i gode og trygge hjemlige omgivelser. Velkomstfolder dagplejen

 

I børnehaven Myretuen prioriterer vi udelivet højt. Vi har en stor dejlig legeplads med mange muligheder, hvor en stor del af vores aktiviteter foregår. Børnehaven Myretuen ligger i et stort parkområde med mange tur muligheder.

 

Skovbørnehaven ligger 8 km. fra Myretuen i dejlige omgivelser ved Søholt gods. Her færdes børnene i den omliggende natur hele dagen og har alle deres aktiviteter udendørs i et tæt miljø, og den lille gruppe giver ejerskab.

Velkomstfolder Myretuen  Infofolder Myretuen

 

SFO 1 & 2.

SFO danner rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer.  holeby-skole.skoleporten.dk

 

Med venlig hilsen

Personalet

 

 

 

 

Yderligere information se link.

Seneste nyhed...

Seneste nyt 🙂🙂

Kære forældre 

Efter dagens pressemøde står det klart at nedlukningen af landsbyordningen fortsætter indtil efter påske.

Det betyder at nødpasningen fortsætter efter de samme kriterier som nu. 

Og det betyder at fjern-undervisningen fortsætter, 

Vi arbejder på højtryk for at finde de bedste løsninger i en meget ekstraordinær og uprøvet situation.

I er fortsat velkomne til at kontakte personalet i forhold til undervisning mv. Eller til at kontakte mig på AULA eller på tlf: 30304960, eller Jesper Lund på tlf: 24829763

Med venlig hilsen

Malene Hjøllund

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

   

   

   

   

   

   

  Kære forældre

   

  Der er nu lagt en plan for den gradvise åbning af landsbyordningen. Det kommer til at foregå således:

  Onsdag 15/4: Dagpleje og børnehave er åbne. Fra kl. 10-16 er SFO åben for børn fra 0-2 klasse. For øvrige elever er der stadig hjemmeundervisning.

  Torsdag 16/4: Dagpleje og børnehave er åbne. Skolen åbner fra 8.05-13.35 for 0-2 klasse. SFO er åben efter normale tider for 0-2. klasse. For øvrige elever er der stadig hjemmeundervisning.

  Fredag 17/4: Dagpleje og børnehave er åbne. Skolen åbner for alle børn fra 0-5 klasse samt S-klasser fra 8.05-13.35. SFO holder normal åbningstid.

   

  Ved behov for nødpasning tirsdag og onsdag kan I fortsat henvende jer til mig på tlf: 30304960

   

  I vil muligvis se plan for genåbning af skoler og dagtilbud på kommunens hjemmeside eller Facebook, som afviger en smule fra det her skitserede. Det bunder I at alle skoler må tilpasse efter lokale forhold, bustider, ringetider etc.

   

  Vores børn og elever vil møde en hverdag som er meget anderledes end de husker. Vi skal indarbejde nye og skarpere rutiner for hygiejne og samvær. De vil opleve aktiviteter og undervisning som planlægges mest muligt udendørs og skolens klasser vil få anvist deres egne områder, hvor de ikke blandes med andre klasser. Derfor vil I opleve at I næste uge vil modtage mere specifikke planer for jeres børn, når de enkelte teams møder ind efter påskeferie.

  Jeg vil meget gerne opfordre til at at I, især d. 15, 16 og 17/4, tænker over at bruge dag og fritidstilbud når I har behov for det. Og vi vil meget gerne have besked om hvem der kommer. Det beder jeg om, for at vi kan frigøre personale til eksempelvis ekstra rengørings opgaver mv. så vi kan leve op til sundhedsstyrelsens retningslinjer.

   

  I denne tid hvor fokus i høj grad ligger på hygiejne, er der nogle ting også i dagplejen der skal ændres. F.eks. vil også mange af dagplejerne være udendørs det meste af dagen, og der vil, også her, være skærpet fokus på hygiejne, både i forbindelse med spisetid, legetid, hyggetid og sovetid. Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for fortsat at yde den bedste omsorg for de mindste.  I den forbindelse vil vi bede jer forældre om, at hjælpe os, ved at medbringe rent sengetøj samt lagen til barnevogn til jeres barn hver dag i dagplejen, evt barnets dyne og pude med sengetøj på. Sengetøj bedes afleveret i en pose med barnets navn på.  Når i henter jeres barn får i sengetøjet (eller dyne og pude) med retur, hvorefter det skal vaskes ved 80 grader.

  Hvis i har spørgsmål, kan i rette henvendelse til jeres dagplejer, som også kan hjælpe med at aftale yderligere detaljer. På forhånd tak og på gensyn.

  Mvh 

  Malene Hjøllund

  Landsbyordningsleder

   

   

   

                                                                                                              

                                                                                                              

   

   

   

   

   

  08-04-2020
 •  Opslagstavleikon

  Dagtilbud og skoler efter påske

   

   

  Kære forældre

   

  På baggrund af statsministerens pressemøde mandag aften har vi på nuværende tidspunkt de oplysninger som I kan se i det vedhæftede skriv. Vi arbejder på højtryk for at planlægge opstarten specifikt i Holeby. I får informationer her på intra, så snart vi er klar med dem.

   

  Jeg skal også gøre jer opmærksomme på at madpakkeordningen som har kørt frem til påskeferien ikke fortsætter efter påske.

   

  Har i behov for, eller spørgsmål om nødpasningen kan i fortsat kontakte mig på 30304960.

   

  Mvh

  Malene Hjøllund

  Landsbyordningsleder

   

   

  Regeringen har på et pressemøde 6. april meldt ud, at dagtilbud og skoler (0.-5. klasse) kan åbne igen onsdag 15. april efter påsken.

   

  Det gælder følgende tilbud - både kommunale og private:

  • Dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger.
  • Grundskoler: 0.-5. klasse. (Elever i 6.-10. klasse skal fortsat have fjernundervisning, og afgangseksaminerne er aflyst.)
  • SFO, fritidshjem og klub: 0.-5. klasse.
  • Specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning, mv.(Alle klassetrin).

   Åbningen forudsætter dog, at vi alle fortsætter med at holde afstand og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Samtidig forudsætter åbningen, at rammerne og hygiejnen er i orden. Derfor kan der være tilbud, som først åbner senere eller åbner i justerede rammer. 

   Vi er i fuld gang med at planlægge åbningen, og vi vil orientere jer løbende i takt med, at afklaringerne finder sted.

   Hold dig opdateret

   Forældre kan holde sig opdaterede på AULA og BørneIntra, hvor de enkelte skoler og dagtilbud vil sende direkte besked ud om åbningen af netop deres tilbud. Hold også øje her på hjemmesiden, hvor vi løbende holder jer orienteret om situationen.

   Hjælp os med at minimere smitterisikoen

   Vi opfordrer forældre til børn i dagtilbud til stadig at holde deres børn hjemme, hvis de har mulighed for det, selvom dagtilbuddene åbner efter påske. Dels for at minimere smitterisikoen, og dels fordi, tilbuddene skal drives med reduceret personale. Det samme gælder brugen af SFO.

   Samtidig vil vi i forbindelse med genåbningen have brug for jeres hjælp til at minimere smitterisikoen i garderobeområderne i forbindelse med aflevering af børn.  I dagtilbud beder vi om, at I afleverer på forskudte tidspunker, og i skolen beder vi om, at I afleverer jeres børn i skolegården eller foran skolen. Der kan være lokale retningslinjer, I skal følge, om for eksempel forskellige indgange eller om et maksimalt antal personer i garderoben på samme tid. 

   Se ministeriets retningslinjer for genåbning af dagtilbud og skole her.

   Nødpasning

   Indtil tilbuddene åbner igen, vil der stadig være mulighed for nødpasning af de børn, som også nu er berettiget til nødpasning. Det drejer sig om:

   1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

   2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

   3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

   Ovenstående gælder børn fra kommunale skoler og dagtilbud OG børn fra private skoler og dagtilbud, hvor det private tilbud er lukket, uden at der er etableret nødpasning.

   Anmod om nødpasning

   Har du behov for nødpasning af et barn, som går i et kommunalt tilbud, skal du kontakte lederen af skolen eller dagtilbuddet.

   Har du behov for nødpasning af et barn, som går i et privat tilbud, skal du kontakte vores sektor for Skole og Dagtilbud på tlf. 23 80 73 67.

   Info om førskole-SFO

   Perioden med nedlukning af skoler og dagtilbud er forlænget til og med 15. april 2020. Det betyder, at Førskole-SFO bliver udsat til 20. april.

   For forældre til børn i kommunale dagtilbud

   I Lolland Kommune er det besluttet, at førskolebørnene fortsat er tilknyttet deres sædvanlige dagtilbud, så længe skoler og dagtilbud er lukkede. Det skal sikre mest mulig tryghed for forældre og børn.

   Onsdagen efter påske, onsdag 15. april, skal børnene møde ind i deres sædvanlige dagtilbud, hvis dagtilbuddet er åbent (der vil komme information ud om dette på BørneIntra). Her skal de være til fredag 17. april. Førskole-SFO’en starter mandag 20. april. Fra 1. april vil der kun blive opkrævet førskole-SFO-takst (der er lavere end børnehavetakst).

   Skulle lukningen blive forlænget igen, justeres planen, og der vil blive udsendt ny information. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte dagtilbuddets leder.

   For forældre med børn i private dagtilbud

   De private dagtilbud oplyser, at børn, som skal starte i førskole-SFO i kommunale SFO'er, også kan forblive i det private dagtilbud fra om onsdagen efter påske og frem til 20. april, hvor Førskole-SFO starter. Kontakt gerne institutionen, hvis du vil benytte dig af denne mulighed.

  •  

   

   

   

   

  08-04-2020
 •  

  Overgang fra børnehave til SFO

   

  Perioden med nødpasning er forlænget til 13.april: Vi annullerer datoen 1. april for førskolebørnene som overgangsdato til førskoleSFO. Børnene vil derfor fortsat være tilknyttet deres dagtilbud formelt set. Holder den nye tidsplan fortsætter børnene i dagtilbud til fredag d. 17. april, hvorefter børnene starter derefter i førskoleSFO mandag d. 20. april. Vi lader på den måde børnene gå nogle dage i deres dagtilbud efter, at nedlukningen er ophørt, inden de starter i førskoleSFO. Forlænges nedlukningen yderligere justeres tidsplanen efter dette. Forældrene til de kommende skolebørn, vil modtage en opkrævning på SFOtakst – den er generelt billigere, og ingen stilles dermed anderledes end ved normal drift.

   

  Uddrag af Nyhedbrev

   

  02-04-2020
 •  

   

  Lolland Kommune har i lighed med andre kommuner meldt ud torsdag om målgruppen for nødpasning. Henover weekenden er der kommet mere præcise retningslinjer i form af udkast til den hastelovgivning, som nu gennemføres. I lyset af denne kan målgruppen for nødpasningen nu præciseres således:

  1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.  

  Målgruppen for nr. 1 og 2 skal henvende sig, hvis man ønsker at benytte sig af nødpasningen

  Følgende er eksempler på, at anmodning om nødpasning imødekommes:

  Mor arbejder i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Far arbejder i sundhedssektoren. De arbejder på samme tid. Forældrene har forgæves afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. Der er adgang til nødpasning.

  Både mor og far arbejder i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. De arbejder på samme tid. Forældrene har forgæves afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. Der er adgang til nødpasning.

  Følgende er eksempler på, at anmodning om nødpasning ikke imødekommes:

  Mor arbejder i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Far er hjemsendt. Der er ikke adgang til nødpasning.

  Far arbejder i politiet og mor er studerende og hjemsendt fra uddannelse. Med tre mindre børn oplever familien, at mindst 1-2 af børnene bør i nødpasning, evt. blot på skift, for at aflaste familien. Der er ikke adgang til nødpasning.

  Målgruppen for nr. 3 vil Lolland Kommune også selv være opsøgende på.

   

  Mvh

  Malene Hjøllund

  Landsbyordningdleder                                                                                              

                                                                                                              

   

   

   

   

   

  17-03-2020