BørneIntra v2.17

Velkommen i Myretuen, Skovbørnehaven Søholt og Dagplejen i Holeby

Skiftende billeder

 

 

Vi vil hermed byde dig og din familie

velkommen i Myretuen, Skovbørnehaven ved Søholt & Dagplejen i Holeby.

 

Myretuen - Holeby.

Skovbørnehaven - Søholt.

Dagplejen i Holeby.

 

Et unikt tilbud til børn.

 


 

Overordnet er Myretuen en kommunal institution i Lolland Kommune i område Midt-land.

 

Hvor trivsel og anerkendelse står i højsædet.

 

Hvor vi går ind for en mangfoldig og ren natur.

 

Hvor vi passer på naturen.         

                              

 Hvor 90 - 95% af alle de fødevarer børnene får i løbet af dagen er økologiske.

 

Hvor de materialer børnene bruger i hverdagen er miljømærkede og godkendte.

 

Børnene bliver tilbudt svømning, musik, førstehjælpskursus, koloni og en masse andre aktiviteter.

 

I Myretuen prioriterer vi udelivet højt. Vi har en stor dejlig legeplads med mange muligheder, hvor en stor del af vores aktiviteter foregår. 

 

Myretuen ligger i et stort parkområde med mange tur muligheder.

 

Skovbørnehaven ligger 8 km. fra Myretuen i dejlige omgivelser ved Søholt gods.

 

Her færdes børnene i den omliggende natur hele dagen og har alle deres aktiviteter udendørs i et tæt miljø, og den lille gruppe giver ejerskab.

 

De kommende skolebørn har lokale på skolen, dette er med til at lette overgangen fra børnehave til skole.

 

Med venlig hilsen

Personalet

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag