BørneIntra v2.17

Velkommen til Dagtilbud i Holeby

Dagplejen, Myretuen, Skovbørnehaven og SFO 1 & 2

Skiftende billeder

Vi vil hermed byde dig og din familie

velkommen i Holeby.

 

Vi kan i Dagtilbud tilbyde dagpleje for de mindste, børnehaven Myretuen, Skovbørnehaven Søholt og SFO + SFO2.

 

Et unikt tilbud til børn.

 

Dagtilbud i Holeby er en del af Distrikt Øst i Lolland Kommune.

 

  • Hvor trivsel og anerkendelse står i højsædet.

 

  • Hvor vi går ind for en mangfoldig og ren natur.

 

  • Hvor vi passer på naturen.         

                             

  • Hvor de fleste fødevarer børnene får i løbet af dagen er økologiske.

 

  • Hvor de materialer børnene bruger i hverdagen er miljømærkede og godkendte.

 

  • Børnene bliver tilbudt svømning, musik, førstehjælpskursus, koloni og en masse andre aktiviteter.

 

Når jeres barn starter i dagplejen vil I blive budt inden for i et privat hjem, som er godkendt og indrettet til at dagplejeren kan være sammen med børnene i gode og trygge hjemlige omgivelser.

Velkomstfolder dagplejen

 

I børnehaven Myretuen prioriterer vi udelivet højt. Vi har en stor dejlig legeplads med mange muligheder, hvor en stor del af vores aktiviteter foregår.

Børnehaven Myretuen ligger i et stort parkområde med mange tur muligheder.

 

Skovbørnehaven ligger 8 km. fra Myretuen i dejlige omgivelser ved Søholt gods.

Her færdes børnene i den omliggende natur hele dagen og har alle deres aktiviteter udendørs i et tæt miljø, og den lille gruppe giver ejerskab.

 

De kommende skolebørn har lokale på skolen, dette er med til at lette overgangen fra børnehave til skole.

Velkomstfolder Myretuen     Infofolder Myretuen

 

SFO 1 & 2.

SFO danner rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer.

Fritidspædagogikkens opgave er en opdragelses-, udviklings og dannelsesopgave, der retter sig mod alle børn uanset baggrund.

holeby-skole.skoleporten.dk

 

Med venlig hilsen

Personalet

 

 

 

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag