BørneIntra v2.19.1

Integrerede grupper

Blæsenborg Allé 10B, 4930 MariboTlf: 54 67 74 15Enehøjevej 47 4900 Nakskov

Tlf.: 30 32 25 96

Velkommen til de integrerede grupper

Skiftende billeder

De integrerede grupper består af to afdelinger,

Maribo (Blæsenborg allé 10B, 4930)

Nakskov (Enehøjevej 47, 4900).

 

Normering

Vi har i de integrerede grupper i alt plads til 10 børn. De er fordelte således; 4 i Maribo og 6 i Nakskov.

Vi er ansat 5 specialpædagoger og en pædagogmedhjælper. Vores normering hedder 1 voksen til 2 børn.

 

Vores værdier

Vores målsætning er at styrke det enkelte barns udviklingsmuligheder og livskvalitet gennem tidlig indsats. Vi har fokus på, hvilke fællesskaber børnene kan profitere af og kan sammen med dagtilbuddet Skovtrolden tilbyde disse efter behov.

Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang og vægter at skabe en hverdag, hvor børnene uanset udfordringer, oplever succeser. Vi tilstræber at alle børn får mulighed for at udvikle et forståeligt sprog og arbejder derfor med mange former for alternativ kommunikation, især Tegn til Tale bruges meget.

 

Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på et udvidet forældresamarbejde, hvor den daglige kontakt er i højsædet. Hvert barn har en primærpædagog, som er den, der har den tætteste kontakt til hjemmet. Den primære kontakt i dagligdagen sker gennem barnets personlige kontaktbog, hvor børnehaven og hjemmet sætter billeder i og dagligt skriver om barnets dag. Vi har desuden jævnlig telefonkontakt, og primærpædagogen tager ofte på hjemmebesøg hos barnet, for at styrke samarbejdet og den gode dialog mellem hjem og børnehave.

 

Netværksmøder

Afholdes hvert ½ år med forældre, sagsbehandler, PPR samt to pædagoger fra grupperne.  Desuden inviteres andre samarbejdspartnere såsom fysioterapeut, visitator for hjælpemidler, familievejledere mv. efter behov

 

Fysioterapi

Hvis et barn har behov for fysioterapi, kan det blive visiteret til at modtage dette i børnehavetiden.

 

Ridefysioterapi.

Vi tilbyder ridning i børnehave tiden. Børnene skal visiteres af egen læge, så kan ordningen bliver vederlagsfri, eller man kan selv vælge at betale for ridetilbuddet. 

http://www.center-ridefysioterapi.dk/

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder