BørneIntra v2.19.1

Skovtrolden

Blæsenborg Allé 10A4930 Maribo

Tlf.: 54 67 74 10

Velkommen til Skovtrolden i Maribo

Skiftende billeder

Velkommen til Skovtrolden

 

Et unikt dagtilbud til dit unikke barn

 

Kom og bliv en del af vores fantastiske dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, hvor du vil blive mødt af engagerede voksne og glade  børn, der skaber baggrund for en beriget hverdag for alle!

 

Skovtrolden er et integreret dagtilbud, der på almensiden består af 2 vuggestue grupper med ialt 20 børn og 3 børnehavegrupper med plads til 72 børn. Der er endvidere tilknyttet 5 dagplejere (se personaleoversigt her på hjemmesiden), der 2 gange om ugen benytter legestuefaciliteter her i huset.

Der ud over har vi en integreret gruppe med plads til max. 8 børn med behov for et specialpædagogisk tilbud.

 

Vi arbejder fortløbende på at skabe og udvikle læringsrige børnemiljøer, såvel indendørs i vore dejlige, lyse og relativt nybyggede lokaler, som udendørs hvor Lollands pragtfulde natur byder sig til.

 

Vores pædagogiske praksis tager afsæt i moderne didaktiske metoder i henhold til dagtilbudslovgivningen og forskningsbaseret moderne viden indenfor området.

Det betyder, at vi lægger høj vægt på at ”fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv”.

 

Vigtige pejlemærker for arbejdet er en reflekterende praksis samt målrettet og systematisk planlægning af aktiviteter i små aldersopdelte grupper, hvor nærvær, anerkendelse og inklusion er vigtige værdier.

 

Og ikke mindst indbyder vi til et tæt forældresamarbejde, så vi sammen kan understøtte barnet bedst muligt!

 

Skovtrolden er beliggende i et attraktivt og børnerigt boligkvarter med helt fantastiske muligheder for naturoplevelser, samtidig med at bylivet og kulturelle oplevelser er let tilgængelige.

 

Vi er en del af Skole- og Dagtilbud Distrikt Øst i Lolland kommune, og vores fysiske placering i tæt forbindelse med den lokale skole og SFO danner en hel unik baggrund for et frugtbart samarbejde enhederne imellem. Et samarbejde der skaber flow i barnets liv, fra det starter i dagpleje eller vuggestue, fortsætter i børnehaven, og indtil det har afsluttet 6 klasse – alt sammen på samme kendte matrikel.

 

Seneste nyhed...

Plante dag

Børnene skal plante blomster

Kære alle forældre og børn :-)

 

I år bliver der ikke afholdt plante dag for bedsteforældre, da alle arrangementer pga Corona er aflyst frem til efteråret.

 

I Skovtrolden har vi besluttet at vi gerne vil holde "plant en blomst" dag sammen med børnene, hvor de stadig vil få oplevelsen af at plante, samt at kunne se dette voksne hen over sommeren.

 

Derfor vil vi gerne have Jeres opbakning til vores "plante dag", ved at I giver Jeres barn en blomst/plante/busk el.lign med tirsdag d 12.5.20.

Yderligere info kan I få hos Irene fra spirene, som er tovholder for arrangementet.

 

Med venlig Hilsen

Karina

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag