BørneIntra v2.19.1

Skovtrolden

Blæsenborg Allé 10A4930 Maribo

Tlf.: 54 67 74 10

Velkommen til Skovtrolden i Maribo

Skiftende billeder

Velkommen til Skovtrolden

 

Et unikt dagtilbud til dit unikke barn

 

Kom og bliv en del af vores fantastiske dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, hvor du vil blive mødt af engagerede voksne og glade  børn, der skaber baggrund for en beriget hverdag for alle!

 

Skovtrolden er et integreret dagtilbud, der på almensiden består af 2 vuggestue grupper med ialt 20 børn og 3 børnehavegrupper med plads til 72 børn. Der er endvidere tilknyttet 5 dagplejere (se personaleoversigt her på hjemmesiden), der 2 gange om ugen benytter legestuefaciliteter her i huset.

Der ud over har vi en integreret gruppe med plads til max. 8 børn med behov for et specialpædagogisk tilbud.

 

Vi arbejder fortløbende på at skabe og udvikle læringsrige børnemiljøer, såvel indendørs i vore dejlige, lyse og relativt nybyggede lokaler, som udendørs hvor Lollands pragtfulde natur byder sig til.

 

Vores pædagogiske praksis tager afsæt i moderne didaktiske metoder i henhold til dagtilbudslovgivningen og forskningsbaseret moderne viden indenfor området.

Det betyder, at vi lægger høj vægt på at ”fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv”.

 

Vigtige pejlemærker for arbejdet er en reflekterende praksis samt målrettet og systematisk planlægning af aktiviteter i små aldersopdelte grupper, hvor nærvær, anerkendelse og inklusion er vigtige værdier.

 

Og ikke mindst indbyder vi til et tæt forældresamarbejde, så vi sammen kan understøtte barnet bedst muligt!

 

Skovtrolden er beliggende i et attraktivt og børnerigt boligkvarter med helt fantastiske muligheder for naturoplevelser, samtidig med at bylivet og kulturelle oplevelser er let tilgængelige.

 

Vi er en del af Skole- og Dagtilbud Distrikt Øst i Lolland kommune, og vores fysiske placering i tæt forbindelse med den lokale skole og SFO danner en hel unik baggrund for et frugtbart samarbejde enhederne imellem. Et samarbejde der skaber flow i barnets liv, fra det starter i dagpleje eller vuggestue, fortsætter i børnehaven, og indtil det har afsluttet 6 klasse – alt sammen på samme kendte matrikel.

 

Seneste nyhed...

Info fra skole - dagtilbud

 

Kære forældre skole og dagtilbud

De tiltag, der er besluttet af Regeringen med henblik på at begrænse smittespredning af Corona virus, betyder følgende for børn og elever i dagtilbud, skoler, SFO, Landsbyordninger.

Dagtilbud og skolerne er åbne i dag torsdag d. 12.3 og i morgen fredag d. 13.3, men vi opfordrer til, at I holder jeres barn hjemme, hvis det er muligt.

Fra mandag d. 16.3 til fredag d. 27.3 er dagtilbud og skoler lukkede. Selvom skolen er lukket, er undervisningen dog ikke aflyst. Derfor gennemføres undervisning på distancen så vidt, det er muligt. Elever i nødpasning er også omfattet af denne undervisning.

De elever, som ikke er i skole i dag og i morgen bliver registreret som ’ekstraordinær frihed’ – de bliver altså ikke registreret som fraværende. Fra d. 16.3-27.3 bliver eleverne registreret som ’tilstede’ (selvom de opholder sig hjemme) - med mindre I ringer og melder jeres barn syg.

Nødberedskab for 0-9 årige (3. klasse)

Der etableres nødberedskab for både dagtilbud og skoler. For at tilrettelægge den rette nødpasning er det yderst vigtigt, at vi kender behovet for pasning. Nødpasning er for dem, som ikke selv har mulighed for at passe deres barn hjemme og som ikke kan organisere pasning på anden vis (nabohjælp, privat sampasning m.m.).

Vi laver nødpasning til de familier, som er omfattet er nedenstående:

  • Børn, hvor begge forældre arbejder med vitale offentlige eller private funktioner i samfundet.
  • Børn, der pga. sociale forhold har særligt behov for at komme i skole, børnehave eller vuggestue.

Vigtigt!

For at vi kan tilrettelægge nødpasningen optimalt, skal I tilmelde jeres børn til nødpasning til jeres skole eller dagtilbud senest i morgen fredag d. 13.3 kl. 10.00. samt angive hvilke ugedage/tidsrum, der er behov for nødpasning.

Dagplejebørn nødpasses i en af vores institutioner. Dagplejerne indgår i nødpasningsberedskabet på lige fod med institutionspersonalet.

Der er naturligvis ikke nødpasning, hvis man er i karantæne, har symptomer eller er smittet med Corona.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag