BørneIntra v2.19

Skovtrolden

Blæsenborg Allé 10A4930 Maribo

Tlf.: 54 67 74 10

Velkommen til Skovtrolden i Maribo

Skiftende billeder

Velkommen til Skovtrolden

 

Et unikt dagtilbud til dit unikke barn

 

Kom og bliv en del af vores fantastiske dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, hvor du vil blive mødt af engagerede voksne og glade  børn, der skaber baggrund for en beriget hverdag for alle!

 

Skovtrolden er et integreret dagtilbud, der på almensiden består af 2 vuggestue grupper med ialt 20 børn og 3 børnehavegrupper med plads til 72 børn. Der er endvidere tilknyttet 5 dagplejere (se personaleoversigt her på hjemmesiden), der 2 gange om ugen benytter legestuefaciliteter her i huset.

Der ud over har vi en integreret gruppe med plads til max. 8 børn med behov for et specialpædagogisk tilbud.

 

Vi arbejder fortløbende på at skabe og udvikle læringsrige børnemiljøer, såvel indendørs i vore dejlige, lyse og relativt nybyggede lokaler, som udendørs hvor Lollands pragtfulde natur byder sig til.

 

Vores pædagogiske praksis tager afsæt i moderne didaktiske metoder i henhold til dagtilbudslovgivningen og forskningsbaseret moderne viden indenfor området.

Det betyder, at vi lægger høj vægt på at ”fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv”.

 

Vigtige pejlemærker for arbejdet er en reflekterende praksis samt målrettet og systematisk planlægning af aktiviteter i små aldersopdelte grupper, hvor nærvær, anerkendelse og inklusion er vigtige værdier.

 

Og ikke mindst indbyder vi til et tæt forældresamarbejde, så vi sammen kan understøtte barnet bedst muligt!

 

Skovtrolden er beliggende i et attraktivt og børnerigt boligkvarter med helt fantastiske muligheder for naturoplevelser, samtidig med at bylivet og kulturelle oplevelser er let tilgængelige.

 

Vi er en del af Skole- og Dagtilbud Distrikt Øst i Lolland kommune, og vores fysiske placering i tæt forbindelse med den lokale skole og SFO danner en hel unik baggrund for et frugtbart samarbejde enhederne imellem. Et samarbejde der skaber flow i barnets liv, fra det starter i dagpleje eller vuggestue, fortsætter i børnehaven, og indtil det har afsluttet 6 klasse – alt sammen på samme kendte matrikel.

 

Seneste nyhed...

Indbydelse til forældrearrangement

Børns rolle i familien - forældre og børns skærmtid - oprydning ... kunne det være interessant at høre mere om?

 

Forældrebestyrelsen i Distrikt Øst indbyder alle forældre til børn i distriktet til foredrag om et bæredygtigt familieliv sammen med børnene.

 

Det foregår torsdag den 23. maj kl. 18.30 i Kulturværket (Nørregadeteateret) i Maribo.

 

Klik her og læs mere om arrangementet og om hvordan du tilmelder dig.

Opslagstavle...

 •  

  I uge 13 har vi i Skovtrolden fokus på håndhygiejne.

  Vi har rekvireret diverse materiale fra Region Sjælland omhandlende temaet, som vi vil bruge.

  Det vil være rigtig fint, hvis I også hjemme vil støtte op om temaet håndhygiejne - håndvask etc. !

  14-03-2019
 •  

   

   

   
     

   

   

  Et bæredygtigt familieliv sammen med børnene

   

  Forældrebestyrelsen Distrikt Øst indbyder Jer forældre til en hyggelig aften med et spændende foredrag af Lisbeth Julieane.

  Det gælder også for forældre, hvis børn der starter i Førskole 1.4.2019

   

  Torsdag den 23. maj kl. 18.30-21.00

  i Kulturværket (Nørregade Teatret) i Maribo.

  Der er plads til 196 personer, -så først til mølle.

  I pausen serveres kaffe og kage

  Sæt X i kalendere allerede nu og tilmeld dig hurtigt.

  Tilmelding skal ske i dit barns institution eller dagpleje

   

  Tilmelding senest den 1.maj 2019

   

  Lisbeth er foredragsholder og skribent og vil fortælle om et anderledes familieliv. Hun vil bl.a. fortælle om:

  Børns rolle i familien.

  Forældre og børns skærmbrug.

  At vælge fra, for at vælge til.

  Minimalistisk livsstil.

  Børns legetøj.

  Oprydning.

  Og meget, meget mere!

  Se mere om Lisbeth på hendes hjemmeside: www.smilerynker.dk

   

  04-03-2019