Skovvænget 24930 Maribo

Tlf.: 54783940

BørneIntra v2.19

Velkommen i Rydsmarkens børnehave

Skiftende billeder

Rydsmarkens børnehave blev etableret 1. April 1980, med plads til 60 børn i alderen 3 til 6 år. Normeringen er senere ændret således at børnehaven kan rumme indtil 71 børn. Børnene er opdelt i tre grupper/stuer. Der er også tilknyttet 4 dagplejere til Rydsmarkens børnehave. Dem kan du læse lidt mere om under vores personale.

Børnehaven er åben mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 16.45, fredag lukkes kl. 16.00. Den enkelte dagplejer har en åbningstid på 48 timer inden for dette tidsrum.

Udover de enkelte gruppers opholdsrum, indeholder børnehaven køkken, kælderrum, et stort fællesrum midt i huset og en stor legeplads med mange muligheder, som de enkelte grupper benytter sig af, enten sammen eller i mindre grupper.

Vi bestræber os på, fra personalets side, at tilbyde børnene så mange og alsidige aktiviteter som muligt og at tilrettelægge disse aktiviteter så de passer til de enkelte børns behov, ønsker og udviklingsniveau, alt samme med afsæt i de lovpligtige læreplanstemaer.

Seneste nyhed...

Indbydelse til forældrearrangement

Børns rolle i familien - forældre og børns skærmtid - oprydning ... kunne det være interessant at høre mere om?

 

Forældrebestyrelsen i Distrikt Øst indbyder alle forældre til børn i distriktet til foredrag om et bæredygtigt familieliv sammen med børnene.

 

Det foregår torsdag den 23. maj kl. 18.30 i Kulturværket (Nørregadeteateret) i Maribo.

 

Klik her og læs mere om arrangementet og om hvordan du tilmelder dig.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag