BørneIntra v2.17

Skiftende billeder

Velkommen til Børnebakken

Velkommen til Børnebakkens hjemmeside

Denne side skal give jer, der kigger med et indtryk af, hvilken institution Børnebakken er og dens dagligdag. Vi arbejder løbende med at gøre den bedre.

Børnebakken er en integreret institution fra 0-6 år. Vi er normeret til 38 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

Vuggestuen er beliggende på Namsosvej 7b. Den har en dejlig stor legeplads og ligger i Maribos bymidte tæt på bibliotek, svømmehal m.m.

Vuggestuebørnene flytter automatisk videre til vores børnehave, når børnene er 2, 10 år. Inden da har børnene været på besøg rigtig mange gange og kender derfor deres børnehave, når de starter.

Børnehaven er beliggende på Sdr. Boulevard 88 i meget naturskønne omgivelser.  P.t. er en tippi under opførelse i et særligt sø og naturområde tæt forbundet med eksisterende legeplads.

Desuden er en del af områdets dagplejere tilknyttet Børnebakken. Dem kan du læse mere om i personaleoversigten.

Børnebakken er pr. 1. januar 2015 en sammenlægning af det tidligere Præstebakken og det tidligere Børnehusene Østre Park.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Kære Forældre

   

  Ny information vedr. Lolland kommunes skærpede retningslinjer for børn og unges svømmeundervisning og vandaktiviteter. Udarbejdelsen er sket på baggrund af den tragiske drukne ulykke i Rødby svømmehal i 2017.

   

  Jf. retningslinjerne kan vi ikke længere tilbyde svømmehalsbesøg for vuggestue- og dagplejebørn.

   

  Børnebakken kan fortsat tilbyde svømmehalsbesøg for børnehavebørnene. Dog under skærpede omstændigheder.

  Vi skal være en fast eller kontraktansat voksen pr. 5 børn. Dette kan til tider ved sygdom eller andet betyde aflyste svømmehalsbesøg, da der også skal være personaleressourcer til tilbageblevne børn i institutionen.

  Der bliver fortsat tilkøbt uddannede livreddere, som er ved bassinet, samt faste sikkerhedsmæssige procedure for ophold v. afklædning, brusebad, sauna, iklædning af svømmeveste og luffer, ophold i lille og stort bassin, og hvor de voksne opholder sig ved bassinerne under aktivitet.

  Vi vil så vidt muligt prioritere svømmehalsbesøgene, da det styrker børnenes sundhed, trivsel og udvikling, når der arbejdes pædagogisk med krop og bevægelse.

   

  Med venlig hilsen

  Pia Ulrich Jensen, Leder

   

   

  10-01-2018