BørneIntra v2.19.1

Skiftende billeder

Velkommen til Børnebakken

Velkommen til Børnebakkens hjemmeside

Denne side skal give jer, der kigger med et indtryk af, hvilken institution Børnebakken er og dens dagligdag. Vi arbejder løbende med at gøre den bedre.

Børnebakken er en integreret institution fra 0-6 år. Vi er normeret til 38 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

Vuggestuen er beliggende på Namsosvej 7b. Den har en dejlig stor legeplads og ligger i Maribos bymidte tæt på bibliotek, svømmehal m.m.

Vuggestuebørnene flytter automatisk videre til vores børnehave, når børnene er 2, 10 år. Inden da har børnene været på besøg rigtig mange gange og kender derfor deres børnehave, når de starter.

Børnehaven er beliggende på Sdr. Boulevard 88 i meget naturskønne omgivelser.  P.t. er en tippi under opførelse i et særligt sø og naturområde tæt forbundet med eksisterende legeplads.

Desuden er en del af områdets dagplejere tilknyttet Børnebakken. Dem kan du læse mere om i personaleoversigten.

Børnebakken er pr. 1. januar 2015 en sammenlægning af det tidligere Præstebakken og det tidligere Børnehusene Østre Park.

Seneste nyhed...

Valg af repræsentanter til den nye forældrebestyrelse

  Billede

Det er nu, at du kan stille op som kandidat til at være din daginstitutions repræsentant i den nye forældrebestyrelse.

Se nyheden under "Nyt fra distriktet".

Opslagstavle...

 •  

  Kære forældre i børnehaveafdelingen

  Info ved aflevering om morgenen.

  På 1. salen vil der blive åbnet på Mariehønsestuen som det første og døren vil blive lukket til gangen.

  Mellem kl. 8-9 vil der være en gangvagt, som tager imod jeres barn.

  Græshoppestuen vil blive åbnet, når flere personaler er mødt ind.

  På Mariehønsestuen og gangen kan det være andre personaler end faste på stuen, som tager imod på stuen, da vi er et hus.

  Vi er ikke herre over sygemeldinger, og I kan opleve, at der i disse situationer er færre voksne end ellers, inden tilkaldevikaren kan møde.

  Hilsen Pia

   

  02-12-2019
 •  

   

  Kære alle

  Vi havde i fredags en hændelse, hvor 3 børn i børnehaven fandt ud af at kravle på nogle tværstivere i vores hegn for at komme over på den anden side. Det blev hurtigt opdaget, og der skete ikke noget.

  Hegnet er almindelig standard i daginstitutioner, men vi har i Børnebakken valgt at investere i et højere hegn på 180 cm for at sikre, at det ikke sker igen. Dette hegn vil blive sat op så hurtigt som muligt på de steder, hvor det endnu ikke har den højde.

  Vi har udskiftet mod parkeringspladsen for ca. ½ år siden.

  Indtil det nye hegn kommer op, har Service og bygninger sat plader op på de sektioner i hegnet, hvor der er tværstivere for at afskære muligheden for at kravle over.

  Hilsen Pia, Leder

   

   

   

   

  02-12-2019
 •  

  Kære forældre

   

  Sampasning

   

  Vi har i år sampasning v. jul og nytår i Børnebakkens børnehaveafdeling

  Det er i dagene:

  Mandag d. 23. december

  Tirsdag d. 27. december

  Mandag d. 30. december

  Tirsdag d. 31. december

  Der er lukket på de øvrige dage.

   

  Hvis jeres barn har brug for pasning nævnte dage, er det vigtigt, at I giver stuen besked om, hvornår barnet kommer, og hvornår det går hjem. Vi afsætter kun det nødvendige personale ift. tilmeldte børn.

   

  Hilsen Pia, leder

  22-11-2019
 •  

   Kære forældre

   

  Kommende arrangementer

   

  Tirsdag d. 29. oktober er alle børn i Børnebakken til STOR LEGEDAG i Maribo hallen fra kl.9-12. Dagplejen, vuggestuen og børnehaven er lukket i dette tidsrum.

   

   

  Julearrangementer

  Børnehaven- torsdag d. 21. november fra kl. 14.30-16.30

   

  Dagpleje/ Legestue onsdag d. 11. december kl. 14.30-16.00

   

  Vuggestue- torsdag d. 12. december kl. 15-16.30

   

  Se opslag i institutionen.

   

  Mvh. Pia, Leder

  23-10-2019