BørneIntra v2.19.1

Skiftende billeder

Velkommen til Børnebakken

Velkommen til Børnebakkens hjemmeside

Denne side skal give jer, der kigger med et indtryk af, hvilken institution Børnebakken er og dens dagligdag. Vi arbejder løbende med at gøre den bedre.

Børnebakken er en integreret institution fra 0-6 år. Vi er normeret til 38 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

Vuggestuen er beliggende på Namsosvej 7b. Den har en dejlig stor legeplads og ligger i Maribos bymidte tæt på bibliotek, svømmehal m.m.

Vuggestuebørnene flytter automatisk videre til vores børnehave, når børnene er 2, 10 år. Inden da har børnene været på besøg rigtig mange gange og kender derfor deres børnehave, når de starter.

Børnehaven er beliggende på Sdr. Boulevard 88 i meget naturskønne omgivelser.  P.t. er en tippi under opførelse i et særligt sø og naturområde tæt forbundet med eksisterende legeplads.

Desuden er en del af områdets dagplejere tilknyttet Børnebakken. Dem kan du læse mere om i personaleoversigten.

Børnebakken er pr. 1. januar 2015 en sammenlægning af det tidligere Præstebakken og det tidligere Børnehusene Østre Park.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Kære alle

  Det er tid til at give tilbagemelding på, om jeres børn holder vinterferie eller ikke vedr. uge 7

  Vi har sampasning i vuggestuen ved få tilmeldte børn.

  Hilsen Pia, Leder

  10-01-2020
 •  

   

  Info om forældreråd i Børnebakken 2020

   

  Forældrerådet vil bestå af:

  Anja Gylling Andersen, mor til Magne på Myrestuen i vuggestuen, fungerende formand.

  Bettina Duncan, mor til Gry på Billestuen i vuggestuen, medlem

  Rikke Jensen, mor til Vigga på Billestuen i vuggestuen, nyt medlem

  Carina Lykke Jensen, mor til Wigga på Loppestuen i vuggestuen, nyt medlem

  Kitt Nørbjerg Aalborg, mor til Ditlev på Loppestuen i vuggestuen og til Hermann i bhv. , nyt medlem

  Barbara Walther, mor til Lara Maria i bhv., nyt medlem

   

  Samt to medarbejderrepræsentanter og sekretær, som er leder Pia Ulrich Jensen

   

  Konstituerende møde vil blive onsdag d. 22. januar kl. 19-21, hvor der vælges formand.

   

  Pia, Leder

  16-12-2019