BørneIntra v2.19

Skiftende billeder

Velkommen til Børnebakken

Velkommen til Børnebakkens hjemmeside

Denne side skal give jer, der kigger med et indtryk af, hvilken institution Børnebakken er og dens dagligdag. Vi arbejder løbende med at gøre den bedre.

Børnebakken er en integreret institution fra 0-6 år. Vi er normeret til 38 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

Vuggestuen er beliggende på Namsosvej 7b. Den har en dejlig stor legeplads og ligger i Maribos bymidte tæt på bibliotek, svømmehal m.m.

Vuggestuebørnene flytter automatisk videre til vores børnehave, når børnene er 2, 10 år. Inden da har børnene været på besøg rigtig mange gange og kender derfor deres børnehave, når de starter.

Børnehaven er beliggende på Sdr. Boulevard 88 i meget naturskønne omgivelser.  P.t. er en tippi under opførelse i et særligt sø og naturområde tæt forbundet med eksisterende legeplads.

Desuden er en del af områdets dagplejere tilknyttet Børnebakken. Dem kan du læse mere om i personaleoversigten.

Børnebakken er pr. 1. januar 2015 en sammenlægning af det tidligere Præstebakken og det tidligere Børnehusene Østre Park.

Seneste nyhed...

Indbydelse til forældrearrangement

Børns rolle i familien - forældre og børns skærmtid - oprydning ... kunne det være interessant at høre mere om?

 

Forældrebestyrelsen i Distrikt Øst indbyder alle forældre til børn i distriktet til foredrag om et bæredygtigt familieliv sammen med børnene.

 

Det foregår torsdag den 23. maj kl. 18.30 i Kulturværket (Nørregadeteateret) i Maribo.

 

Klik her og læs mere om arrangementet og om hvordan du tilmelder dig.

Opslagstavle...

 •  

  Kære forældre i vuggestuen

  Vi er p.t. ramt af sygdom . To langtidssygdomme, samt alment sygefravær blandt det faste personale.

  Vi har vikarer inde for de fraværende. Vi forsøger så vidt muligt, at der er kendte og faste voksne på hver stue.

  Hilsen Pia, Leder 

  09-04-2019