BørneIntra v2.19.1

Støtte- og ressourcecenter

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 65 07

Tlf 2.: 54 67 65 26

Om Støtte- og ressourcecenteret

I Lolland Kommune mener vi, at det er værdifuldt:
 • At alle børn kan forblive i deres dagtilbud, så længe det er til gavn for dem selv.
 • At de professionelle tager ansvaret for, at alle børn trives og oplever sig selv som værdige deltagere i fællesskabet.
 • At der skabes individuelle rammer og indsats, der tilgodeser det enkelte barns behov for særlig indsats. Tværfaglig og koordinerende indsats skal være i fokus, når arbejdet og indsatsen koordineres.
 
I Lolland Kommune er det besluttet at forankre ressourcen til børn i udsatte positioner i et Støtte- og ressourcecenter, som visiterer støtte til børn i dagtilbud/dagplejen og specialbørnehave.
 
Ressourcen kan bestå af:
 • Specialbørnehaveplads.
 • Specialpædagogisk støtte for et eller flere børn i dagtilbud.
 • Kommunikation og sprogstimulering i særlig tilrettelagt sprogtilbud.
 • Sprogstøtte og vejledning i dagtilbud.
 • To-sprogundervisning.
 • Vejledning til specialpædagogisk praksis for enkelte børn eller grupper.
 • Vejledning til dagtilbuds personalet i forhold til miljø og generel pædagogisk med anerkendende og inkluderende praksis i fokus.
 • Økonomisk tildeling af ressourcer. Ordningen følges med konsultative besøg af SRC-medarbejdere.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag