BørneIntra v2.19.1

Skole og Dagtilbud

Kidnakken 12, 1.4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Se hvad vi kan tilbyde dig

Skiftende billeder


Læs om Lolland Kommunes dagtilbud og skoler på denne hjemmeside: www.lollandskoleogdagtilbud.dk


du kan også ...

Klik her og gå til informationerne om dagtilbud på www.lolland.dk.

Seneste nyhed...

Reduceret åbningstid i dagplejen stopper fra 10. august

Kære forældre til børn i dagpleje

Fra mandag den 10. august går vi tilbage til almindelig åbningstid i dagplejen. Den reducerede åbningstid ophører og nødpasning findes derfor ikke længere. Det sker som led i, at den særlige coronalovgivning, der har muliggjort et formindsket serviceniveau, nu er ophørt.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag